In april zijn voor het eerst twee succesvolle Dementietafels georganiseerd in Zeeland: in Middelburg en Goes. In totaal kwamen ruim 55 mensen op de Dementietafels in Middelburg en Goes af., Heel fijn om hier oude bekenden tegen te komen aan wie ik mijn verhaal eens goed kwijt kan. Even lekker, mopperen‚ zonder dat het erg is,‚ aldus een deelnemende moeder.

En dat is ook de bedoeling van de Dementietafel: dat mensen ongestoord hun ervaringen kunnen delen met lotgenoten. Maar ook dat verwanten en hulpverleners kunnen leren van elkaars verhalen en vragen. Vragen waar geen antwoord op te vinden is, kunnen worden gesignaleerd en nader worden onderzocht.

Meerdere belangen- en zorgorganisaties

In iedere provincie kan zo‚ n, eerste keer Dementietafel‚ weer anders zijn. Klaverblad Zeeland heeft de Dementietafel in Zeeland opgepakt. Samen met diverse belangen- en zorgorganisaties (Gors, Philadelphia, Stichting Zuidwester, LFB, MEE, Stichting Ketenzorg, Odensehuis, Platform VG) en netwerkorganisatie Ieder(in).

In Zeeland is gekozen voor het organiseren van twee, eerste‚ Dementietafels. Eén in Middelburg en één in Goes. Ineke Riemens van Klaverblad, Zeeland is natuurlijk een provincie die uit verschillende eilanden bestaat. De bereikbaarheid van plekken en evenementen wordt hier anders ervaren dan in andere provincies. Strategisch zijn Middelburg en Goes dan handige plekken om iets te organiseren. Mensen kunnen kiezen naar welke bijeenkomst zij komen.

Dementietafel Middelburg

In Middelburg zijn circa 25 mensen aanwezig in een min of meer gelijke verdeling van familieleden-mantelzorgers en hulpverleners. De Dementietafel Middelburg heeft plaatsgevonden in Grand Café Willem, een prima plek midden in de wijk en voor iedereen toegankelijk.

Methode Urlings

‚ Herkenbaar. De methodes die ik zie, zijn nieuw voor mij., Heel goed om te zien dat je mensen met dementie vooral moet laten zijn wie zij zijn. Enkele reacties in Middelburg naar aanleiding van de film, De mensen van Reinaerde – methode Urlings. Deze film laat verschillende stadia zien van dementie, in een periode van twee jaar, bij Marga, een vrouw met een verstandelijke beperking en dementie. De film laat ook zien hoe de begeleiders met Marga omgaan vanuit de methode Urlings.

Stichting Zuidwester

Voorafgaand aan de film heeft de gedragsdeskundige van de Stichting Zuidwester het een en ander verteld over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. De presentatie en de film blijken een goede aftrap te geven voor gesprek en het delen van ervaringen. Die ervaringen zijn divers: van verwondering tot herkenning, tot het aangaan van nieuwe contacten.

Dementietafel Goes

De bijeenkomst in Goes – een week later – is bijgewoond door ruim 30 mensen: hier iets meer hulpverleners dan familieleden. De bijeenkomst heeft plaatsgevonden in wijkcentrum De Spinne; opnieuw een goed toegankelijke en sfeervolle plek. De opzet van de avond was dezelfde als in Middelburg. Het gesprek liep daarentegen weer heel anders en ook prima.

Familieleden spraken vooral over hun ervaringen met de omgang met hun familielid die aan het dementeren is., Als iemand dingen gaat vergeten of anders doet, wil je toch in eerste instantie vooral verbeteren. Uit de film wordt duidelijk dat je dat eigenlijk niet meer moet doen. Dat werkt niet. Je kunt beter met de mensen mee bewegen.

Omgevingszorg erg belangrijk

De aanwezige hulpverleners geven aan dat omgevingszorg juist erg belangrijk is voor mensen met dementie., Rust, mee bewegen met de cliënt, stress voorkomen, een herkenbare omgeving van vroeger creëren voor de cliënt. Daarmee zorg je ervoor dat mensen zich prettig voelen. Onderkend wordt tijdens deze bijeenkomst dat familie en hulpverleners elkaar ook nodig hebben en elkaar kunnen versterken., We zouden elkaar wat meer op kunnen zoeken.

Behoefte aan meer

Een meer duidelijke uitnodiging voor het voortzetten van de Dementietafel kun je niet hebben. Er is genoeg om over te praten dus. Onderwerpen om over verder te praten hebben de aanwezigen ook al genoemd. Van algemene informatie over dementie en begeleidingsvormen (ook in de laatste levensfase) tot aan meer specifieke onderwerpen als, huisvesting, levensboeken‚ en, bewegen en muziek.

Vervolg Dementietafels Zeeland

De betrokken zorg- en belangenorganisaties willen dan ook graag verder met de Dementietafel in Zeeland. Binnenkort bespreken zij met elkaar op welke manier. In ieder geval krijgt de hiervoor gevormde werkgroep ondersteuning vanuit Alzheimer Nederland, afdeling Zeeland.

De voorzitter van deze afdeling sprak op beide avonden zeer enthousiasmerend en motiverend over de Dementietafel., Ik ben blij met dit project in Zeeland. Ik vind het een mooi initiatief en we gaan ons mede inzetten om de Dementietafel te laten blijven bestaan. Zeeland heeft als doel dit jaar een dementievriendelijke provincie te zijn. Ook in dat kader lijkt het succes voor het grijpen.

Houd u onze website in de gaten voor de nieuwe dementietafels.

‚ Dementietafel – delen en verbeteren‚ is een project van Ieder(in), netwerk van mensen met een beperking of een chronische ziekte. Het project wordt breed gedragen door veel betrokken landelijke belangen- en zorgorganisaties rond mensen met een verstandelijke beperking en de mensen om hen heen. Voor meer informatie, zie www.iederin.nl.

Deel dit bericht

Meer nieuws over