Dinsdag 30 juni behandelt de Eerste Kamer de wijziging van de Mediawet. Ieder(in) vraagt, samen met belangenorganisaties en kennis- en expertiseorganisaties van mensen met een beperking en ouderen, om deze wet te toetsen aan het VN-verdrag Handicap. Daarnaast vragen wij de Eerste Kamer om te reflecteren op de verschillen in minimumpercentages voor toegankelijkheidsdiensten.

Verschillen tussen toegankelijkheid van televisie

In de wijziging van de mediawet zijn, mede dankzij de Tweede Kamer, al mooie stappen gezet. Minister Slob gaat met ons in gesprek over toegankelijke media en er is een amendement voor een inspanningsverplichting voor toegankelijke televisie in crisissituaties aangenomen. Tegelijkertijd blijft het moeilijk uitlegbaar dat voor de toegangsdienst ondertiteling wel een minimumpercentage wordt gehanteerd, maar niet voor de toegangsdiensten audiodescriptie en vertaling in Nederlandse Gebarentaal.

Lees meer over de wijziging van de mediawet.

Lees hieronder de brief aan de Eerste Kamer.

Deel dit bericht