In januari van dit jaar heeft het VN-panel Tynaarlo, Drenthe, het levenslicht gezien. Dit VN-panel is het eerste dat voortkomt uit het project, VN-panels in positie‚ van de Coalitie voor Inclusie. Een gesprek met de projectleider Jeroen Veltheer over de eerste ervaringen.

Het panel in Drenthe is onderdeel van de pilot. Tynaarlo is de eerste maar er zijn inmiddels nog twee andere panels in het Noorden in oprichting., De eerste ervaringen smaken naar meer,‚ aldus Jeroen Veltheer, verantwoordelijk voor het opzetten van de panels.

Het doel van het project is om ervaring op te doen met artikel 4, derde lid van het VN-Verdrag: het rechtstreeks afstemmen van plannen en beleid met mensen met een beperking. De oprichting van een VN-panel is een manier om aan deze doelstelling invulling te geven. Het Revalidatiefonds is een van de fondsen die het project financieel ondersteunen.

Taak VN-panel

De gemeente Tynaarlo bijt dus de spits af. Ze heeft met het panel afspraken gemaakt over de benodigde faciliteiten, zoals ruimte en plaats om te overleggen en reiskostenvergoeding. Ook brengt de gemeente het panel onder de aandacht van bedrijven en instellingen binnen de gemeentegrenzen.

De panelleden zullen nieuwe plannen en voorgenomen beleid van de gemeente structureel toetsen op, VN-bestendigheid. Het panel is de helpende hand van de gemeente. Om de toegankelijkheid binnen de gemeente te verbeteren, worden de panelleden ook in contact gebracht met ondernemers en instellingen binnen de gemeente. Het panel zal ook pro-actief op onderzoek uitgaan.

Volgens Veltheer kost het tijd en continue structurele aandacht om de uitvoering van het VN-Verdrag lokaal goed op gang te brengen, Mensen moeten een, mindshift‚ maken. De panelleden spelen hierin als het goed is een belangrijke rol.

Van alle pluimages

Het panel bestaat uit 15 mensen met verschillende beperkingen: visueel- en auditief, fysiek, verstandelijk en psychisch., Het is nog niet zo gemakkelijk om een gecombineerd panel te laten slagen. Je moet elkaar goed leren kennen en ook weten wat een bepaalde beperking betekent voor de ander. Inclusie binnen het panel is dus net zo‚ n groot vraagstuk als in de samenleving. Het panel is op zoek naar de beste manier om samen te werken‚, aldus Veltheer. Het panel kan rekenen op groot draagvlak van de gemeente. Zo gaat het panel stapje voor stapje vooruit.

Compliment

Het VN-panel Tynaarlo is op een knappe manier bezig zijn weg te vinden. Na een intensieve training zijn de panelleden nu bezig om elkaar te leren kennen en een geschikte manier van werken te vinden. Maar wat ook speelt, is hoe ze zich als groep het beste kunnen profileren binnen de gemeente. Pas na de zomer, als ze hierin hun weg hebben gevonden, zijn ze er klaar voor om hun rol binnen de gemeente te spelen,‚ aldus Veltheer., Het panel wordt nu al benaderd door mensen uit de zorg, ondernemers en toegankelijkheidsgroepen. Maar daar zijn ze nog niet klaar voor zeggen ze zelf.

De pilot is in 2016 afgelopen. Dan is in ieder geval duidelijk wat de ervaringen zijn van het VN-panel in Tynaarlo. De evaluatie van de andere VN-panels in oprichting zal in stapjes plaatsvinden.

Interesse in het opzetten van een VN-Panel in uw regio? Neem dan contact op met Jeroen Veltheer via vnpanels@coalitievoorinclusie.nl

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over