De inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor alle mensen die thuis Wmo of AWBZ krijgen, gaat per 1 januari flink omhoog. Dit is het gevolg van het verdwijnen van de Wtcg-korting. Het CAK heeft hierover deze maand bij de rekening aan mensen bijgaande flyer gevoegd. De vraag is of deze voldoende informatie bevat om de belangrijke informatie tijdig te horen.
Illustratief: portemonee met een briefje van 5 en muntgeld

Verhoging

Voor mensen met de laagste periode bijdrage (12 euro eigen bijdrage per vier weken) betekent dit een forse verhoging. Zij gaan 18 euro per 4 weken betalen. Ook voor mensen met een hogere eigen bijdragen zal het bedrag dat je betaalt met de helft toenemen.

Eigen bijdrage en PGB

Voor mensen die hun zorg via een PGB regelen zal er volgend jaar veel veranderen door de invoering van het solide PGB en trekkingsrecht via de SVB. Vanaf 2015 wordt de eigen bijdrage niet meer vooraf ingehouden op het PGB. Dit betekent dat mensen met een PGB vanaf 2015 hun eigen bijdrage aan het CAK gaan betalen en hier iedere 4 weken een factuur voor krijgen.

Keuzemogelijkheid

Van belang is dat mensen nu al weten dat de zorg die zij krijgen vanuit de Wmo per 1 januari duurder wordt. Op de rekening van het CAK zal de verhoging van de eigen bijdrage namelijk pas bij de rekening van maart 2015 zichtbaar worden. Als je hierover nu goed geïnformeerd bent, is het namelijk mogelijk andere keuzes maken.

Meer informatie

Op de site van het CAK staat meer informatie over de eigen bijdrage en staan ook telefoonnummers waar mensen met vragen terecht kunnen.

Meer over Geldzaken
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over