Voor de eigen bijdrage in de Wmo gelden landelijke regels, maar gemeenten kunnen ervoor kiezen om voor hun eigen inwoners gunstigere regels voor de eigen bijdrage vast te leggen. Sommige gemeenten doen dat ook. Uw gemeente nog niet? Lees welke maatregelen gemeenten kunnen nemen en leg de suggesties voor aan uw gemeente. Lees ook de drie goede voorbeelden.

Met ingang van 1 januari 2017 heeft het kabinet de eigen bijdrage voor de Wmo voor een aantal groepen verlaagd:

  • voor alleenstaanden van 19,40 naar 17,50 euro per vier weken
  • voor meerpersoonshuishoudens boven AOW-leeftijd van 27,80 naar 17,50 euro per vier weken
  • en meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd met een inkomen lager dan 35.000 euro hoeven in 2017 helemaal geen eigen bijdrage meer te betalen.

Deze wijzigingen gaan over de maximale eigen bijdragen die gemeenten mogen heffen voor maatwerkvoorzieningen in de Wmo.

Lokaal maatwerk blijft nodig

Het landelijke beleid – inclusief bovenstaande verlagingen – compenseert de inkomensachteruitgang van de afgelopen vijf jaar voor mensen met een beperking niet. Daarom blijft aanvullend gemeentelijk beleid noodzakelijk. Dat blijkt uit onderzoeken van Ieder(in) (september 2016) en van het CBS (januari 2017).

Verschillende manieren

Vorig jaar hebben 42 gemeentes de wettelijke eigen bijdrage in het voordeel van hun burgers verlaagd. Dat is op verschillende manieren gedaan. Gemeentes krijgen structureel geld van het rijk om maatwerk in inkomensondersteuning te geven. Sommige gemeenten hebben de wettelijke eigen bijdrage verlaagd of ze laten de eigen bijdrage minder snel stijgen. Een aantal gemeentes rekent niet de hele kostprijs door bij het innen van de eigen bijdrage of vergoeden de eigen bijdrage via een collectieve zorgverzekering.

Goede voorbeelden

Amsterdam: sociale keuze
Vanaf 2017 komen meer Amsterdammers in aanmerking voor het laagste tarief van de eigen bijdrage. Eerder al nam de gemeenteraad van Amsterdam al een motie aan om voor dagbesteding en ambulante ondersteuning helemaal geen eigen bijdrage meer te rekenen. Dat gaat per 2 januari 2017 in.

Veenendaal: midden- en hogere inkomens
Veenendaalse ambtenaren stelden voor om de eigen bijdrage door het zogeheten marginale tarief te verlagen van 15 naar 8 procent. De Raad heeft uiteindelijk zelfs besloten het marginaal tarief op 5 procent te zetten. Het marginale tarief is het percentage dat bepaalt hoe snel de maximale periodebijdrage (de rekening per vier weken) stijgt naarmate het inkomen omhoog gaat. Door het verlagen van dit percentage, vlakt de stijging van de eigen bijdrage af. Dat komt vooral ten goede aan Wmo-gebruikers met midden- en hogere inkomens.

Meer informatie

Heeft u vragen of zoekt u meer informatie? Bel het Nationale Zorgnummer.

Meer over Zorg

Deel dit bericht

Meer nieuws over