Het OCO 1-op-1 project, waarmee Ieder(in) in mei 2021 startte, is eind 2022 geëindigd. Doel van het project was om vanuit Ieder(in), in tien gemeenten lokale belangenbehartigers één op één te ondersteunen om samen met hun gemeenten de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) te verbeteren. Nu, na de afronding van het project, is het tijd voor een korte evaluatie. We maken de balans op en kijken wat het heeft gebracht voor lokale belangenbehartigers. Welke ervaringen zijn opgedaan en of heeft het bijgedragen aan de verbetering van OCO.

Uitvoering niet geheel volgens plan door corona-beperkingen

Doordat het project startte in coronatijd, met alle beperkingen wat betreft het organiseren van bijeenkomsten, live ontmoetingen, etc., kon niet alles zoals in het originele projectplan was beschreven, worden uitgevoerd. Noodgedwongen zijn er een aantal aanpassingen gemaakt in de uitvoering van het project. Live bijeenkomsten en workshops werden niet georganiseerd. In plaats daarvan gebeurde heel veel online.

Acht lokale deelnemers

Ondanks de geleverde inspanningen door lokale belangenbehartigers, gemeenten en de projectleider van Ieder(in), bleek het toch lastig voldoende animo te vinden om tot de geplande tien deelnemers voor het project te komen. Uiteindelijk is met acht lokale belangenbehartigers het OCO 1-op-1 project uitgevoerd. Over het algemeen zijn er positieve ervaringen opgedaan en is men vooral tevreden over de opzet van het project en de begeleiding door Ieder(in). Maar men is ook – en vooral – kritisch over de betrokkenheid van de gemeente.

Evaluatie over de uitvoering en opbrengsten & lees en bekijk interviews met deelnemers

Aan de hand van de door de projectleider gemaakte projectevaluatie en een zestal korte interviews met deelnemers, geven we een inkijkje in het verloop van het project en de uiteindelijke resultaten. Met drie lokale belangenbehartigers is ook een video gemaakt waarin zij vertellen wat hun ervaringen zijn geweest.

Projectevaluatie
Download onderaan dit bericht de projectevaluatie van de projectleider.

Interviews
De 6 interviews zijn samengebracht in een document. Je kunt de interviews hier downloaden en lezen.

Video
De gesprekken met drie deelnemers zijn opgenomen en daarvan is een video met ondertiteling gemaakt in 2 verschillende versies:

Themapagina

Wil je nog meer weten of lezen over onafhankelijke cliëntondersteuning en wat Ieder(in) daarin doet of voor jou kan betekenen? Neem dan een kijkje op onze themapagina ‘Onafhankelijke cliëntondersteuning goed geregeld’.

Deel dit bericht