De regeling energietoeslag is in 2023 na lobby van Ieder(in) aangepast. Goed nieuws voor bewoners van wooninitiatieven met een laag inkomen. Zij maken nu meer kans op toekenning van de toeslag door hun gemeente.
Illustratief: vrouwenhand zet pannetje water op het gasfornuis

Veel problemen met energietoeslag in 2022

In 2022 kreeg Ieder(in) veel meldingen van bewoners van wooninitiatieven over afwijzing van de energietoeslag. Gemeenten wezen hun aanvraag af omdat ze in een zorginstelling zouden wonen. In de regeling energietoeslag 2022 stond namelijk dat bewoners van instellingen werden uitgesloten. Ieder(in) heeft de problemen bij het ministerie aangekaart. Bewoners van wooninitiatieven betalen zelf huur en energiekosten en moeten daarom volgens Ieder(in) recht krijgen op energietoeslag. 

Betere regeling in 2023

De nieuwe regeling energietoeslag is pas in het najaar van 2023 gepubliceerd. Maar de regels zijn aangepast en verduidelijkt. Als wonen en zorg gescheiden zijn en bewoners zelf energiekosten betalen, is er nu wel recht op energietoeslag. Alleen als de instelling de energiekosten betaalt, bestaat er geen recht op energietoeslag. 

Drie kanttekeningen

Een kanttekening blijft dat gemeenten beleidsvrijheid hebben. Ze beslissen uiteindelijk zelf hoe ze de regeling vormgeven. Daardoor kunnen er nog steeds verschillen tussen gemeenten bestaan in hoe ze de energietoeslag toekennen.  

Een tweede kanttekening is dat mogelijk niet het volledige bedrag van 1300 euro beschikbaar is. Veel gemeenten hebben in het voorjaar al 500 euro toegekend volgens de regels uit de oude regeling, waardoor er nu per aanvrager nog € 800 beschikbaar is. 

En een derde kanttekening is dat gemeenten kunnen beslissen om maar één toeslag per huisadres uit te keren. En bewoners van wooninitiatieven hebben soms geen individueel huisadres.   

Melden blijft mogelijk

Bij Ieder(in) zien we dat nog niet alle problemen met de energierekening van mensen met een beperking zijn opgelost. Loop je als bewoner van een wooninitiatief ook in 2023 tegen problemen aan met de energietoeslag? Of brengt een hoger energieverbruik door je beperking of chronische ziekte je op een andere manier in de problemen? Deze problemen kunnen nog steeds gemeld worden bij het Meldpunt van Ieder(in) 

Handreiking energietoeslag 2023

Voor gemeenten schreef Stimulansz de Handreiking eenmalige energietoeslag 2023. Op pagina 12 staat informatie over de energietoeslag voor bewoners van een wooninitiatief of instelling.  

 

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over