Blijf Veilig Mobiel (BVM) vraagt uw medewerking voor een enquête over de belijning op fietspaden. De enquête is onderdeel van een groot landelijk onderzoek naar fietsveiligheid. Ieder(in) is partner van BVM, het project dat veilige zelfstandige mobiliteit van senioren en mensen met een beperking wil bevorderen.

De fiets is een populair vervoermiddel in ons land. Helaas blijkt uit verschillende onderzoeken dat vooral het aantal ongevallen waarbij oudere of meer kwetsbare fietsers betrokken zijn, de laatste jaren sterk stijgt ondermeer door de drukte op de (fiets)wegen. Een zorgelijke ontwikkeling. Dat vindt niet alleen BVM,  er wordt door tal van organisaties gewerkt aan oplossingen om de fietsveiligheid te verbeteren.

Goede belijning fietspaden vergroot veiligheid

Een daarvan is ‰’Het vergevingsgezinde fietspad‰’, dat wordt uitgevoerd door de Fietsersbond, de Rijksuniversiteit Groningen, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en ingenieursbureau Royal Haskoning DHV. Bij ‰’Het vergevingsgezinde fietspad’ worden speciale voorzieningen op de fietspaden aangebracht. Zoals belijning. De enquête die nu wordt gehouden, gaat over de meest geschikte vorm van belijning. Juist omdat mensen met een beperking en ouderen kwetsbaar in het verkeer zijn, is het van belang om hun mening en ervaringen mee te nemen in het onderzoek.

Meedoen aan de enquête

Heeft u een beperking en/of bent u senior en maakt u gebruik van de fiets op de openbare weg, dan willen we u vragen om mee te doen aan de enquête. Invullen kost 15-20 minuten van uw tijd. Klik hier voor de enquête

Over Blijf Veilig Mobiel

In het programma Blijf Veilig Mobiel werken negen belangenorganisaties samen aan het stimuleren van mensen met een beperking en ouderen om langer veilig mobiel en fit te blijven. Ieder(in) is er daar een van, de andere organisaties zijn Anbo, VVN, ANWB, Fietsersbond, Oogvereniging, NVVS, PCOB, en de regionale ROV‰’s (Regionale en Provinciale Organen voor de Verkeersveiligheid).

Meer informatie over Blijf Veilig Mobiel vindt u op de website www.blijfveiligmobiel.nl

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over