Wat zijn uw ervaringen met mantelzorg, burenhulp en vrijwilligerswerk? En hoe is uw gesprek met de gemeente over ondersteuning verlopen? Deze onderwerpen kwamen aan de orde tijdens de vierde digitale raadpleging, Zorg naar gemeenten - Goed voor elkaar?‚ Over de belangrijkste uitkomsten hebben we al eerder bericht. Nu is ook het rapport met alle uitkomsten beschikbaar. De ervaringen van deelnemers aan de hand van citaten.

Uit de raadpleging blijkt dat vrijwilligerswerk veel voldoening geeft., Het is geweldig om te doen, na een mooie loopbaan van 40 jaar. Het verrijkt mij en is fijn om anderen plezier te doen‚ Deze vrijwilliger voelt zich overigens niet altijd serieus genomen, Frappant is wel dat ik vaak benaderd word door professionals die werken alsof ik een onervaren, niet opgeleide nitwit ben en uitsluitend geschikt ben om koffie te zetten! Dat hoor ik ook vaker van andere hoogopgeleide vrijwilligers.

Mantelzorg

Bijna zeventig procent van de mantelzorgers heeft plezier in het geven van mantelzorg. Wel zegt een meerderheid van de mantelzorgers dat er onvoldoende mensen zijn om de mantelzorg mee te delen. Ook vindt meer dan de helft de mantelzorgondersteuning matig tot slecht.

‚ Er is geen ondersteuning anders dan een vrijwilliger voor een ochtend per week. Mijn man heeft een beroerte gehad en kan niet meer praten en is rechtzijdig verlamd. Hij heeft zeer veel ondersteuning nodig. Aangezien ik een baan heb om het gezin te kunnen onderhouden en alle zorg bij mij terechtkomt, raak ik aardig overbelast.

Iemand anders schrijft, Mantelzorg voor psychiatrische patiënten is nog steeds erg onderbelicht Door de bezuinigingen wordt dit alleen maar meer. Mensen worden korter opgenomen. Ook door de lange wachtlijsten raken mantelzorgers overbelast.

Meer aandacht voor informele zorg

Driekwart van de deelnemers geeft aan dat hun gemeente meer aandacht zou moeten besteden aan informele zorg. , De gemeente zou meer moeten doen om mensen in de buurt met elkaar in contact te brengen. De wijkcentra liggen voor veel mensen te ver uit hun directe omgeving. Daarnaast zijn de werkende mensen maar beperkt in hun tijd. Stimuleer meer het vrijwilligerswerk bij mensen die nu ook thuis zitten overdag (bijvoorbeeld bijstand en fitte ouderen).

Gesprek met de gemeente

1600 deelnemers aan de raadpleging hadden het afgelopen jaar een gesprek met de gemeente gehad over ondersteuning vanuit de Wmo. Veel mensen zijn niet tevreden over hoe dit gesprek is verlopen. 36% is ontevreden over de deskundigheid van degene die namens de gemeente het gesprek voert.

‚ Het tweede gesprek ging beter. Er was toen iemand met verstand van zaken. De eerste keer was er iemand die nergens verstand van had en bijna alleen maar zei: u gaat uren inleveren.

Veel mensen vinden ook dat de gemeente onrealistische verwachtingen heeft van wat het eigen netwerk kan bijdragen:

‚ Wat er niet goed gaat is .dat er steeds meer gesproken wordt over geld. U moet het zelf betalen, vraag maar eens aan de buren of familie. Mensen zijn vaak zo ziek dat ze dat niet goed lukt om voor zichzelf op te komen. Er wordt verrondersteld dat iedereen alles zelf kan regelen en organiseren. Kun je dat niet dat heb je pech.

Factsheet

De raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen, waarin negen landelijke cliëntenorganisaties samenwerken.

Op basis van de digitale raadpleging hebben de clientenorganisaties een factsheet opgesteld met aanbevelingen aan gemeenten. Deze factsheet is naar Wmo-wethouders en plaatselijke belangenbehartigers gestuurd. Het rapport – met voorin de factsheet – kunt u hieronder downloaden.

Zie ook ons eerdere bericht over de uitkomsten van de digitale raadpleging.

Meer over Zorg
Terug naar Home

Downloads:

841_Rapport__Zorg_naar_Gemeenten_-_goed_voor_elkaar_def.pdf – PDF (894 KB)
842_factsheet_Goed_voor_elkaar_AVI_november_2015.pdf – PDF (281 KB)
843_Rapport__Zorg_naar_Gemeenten_-_goed_voor_elkaar_def.docx – docx (256 KB)
844_factsheet_Goed_voor_elkaar_AVI_november_2015.docx – docx (137 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over