Onderwijs op afstand vanwege de coronacrisis is een grote verandering voor studenten, docenten en onderwijsinstellingen. Donderdag 18 juni debatteerde de Kamercommissie OCW over het mbo in verband met de coronacrisis. Ieder(in) heeft Kamerleden gevraagd om tijdens het overleg over mbo en corona oog te hebben voor studenten met een beperking of chronische ziekte.

Inclusief leerbedrijf

Minister Engelshoven reageerde zeer positief op de suggestie van Ieder(in), Job MBO, Studeren en Werken op Maat, JongPIT, SH-Jong, Balans en ECIO om een erkenning ‘inclusief leerbedrijf’ in het leven te roepen (bijgevoegd een videofragment uit het Algemeen Overleg met Minister Engelshoven aan het woord over het Inclusief leerbedrijf). Leerbedrijven of stageplekken met adequate begeleiding, fysiek toegankelijke werkplekken, toegankelijke informatievoorziening en heldere communicatie worden zo beter vindbaar voor studenten met een beperking.

Stageplek vinden is moeilijk

En dat is belangrijk, want het vinden van een stageplek is geen eenvoudige opgave. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SSB) rapporteert een tekort van 19.000 plekken. Ieder(in) hoopt dat de erkenning ‘inclusief leerbedrijf’ niet alleen zal leiden tot een verbeterde vindbaarheid van passende stages voor studenten met een beperking, maar ook zal bijdragen aan een zorgvuldige monitoring van het aantal passende stageplekken dat beschikbaar is voor deze studenten. In het najaar koppelt de minister de vervolgstappen met het SBB terug aan de Kamer.

Digitaal onderwijs

Daarnaast onderschreef de minister dat digitaal onderwijs, dat tijdens de coronacrisis een snelle ontwikkeling heeft doorgemaakt, voor sommige studenten met een beperking een uitkomst is, maar dat dit niet ten koste mag gaan van waardevol persoonlijk contact met docenten, begeleiders en medestudenten. Een belangrijke kanttekening van Ieder(in) daarbij is dat vooroordelen, pestgedrag en onbegrip jegens deze studenten aan waardevol contact in de weg staan. Onderzoek naar de oorzaken hiervan kan bijdragen aan een oplossing.

Voor het zomerreces

Op verzoek van Kamerlid Van den Hul (PvdA) wordt het schriftelijke verslag van dit debat op korte termijn plenair besproken in de Tweede Kamer. Ieder(in) hoopt dat deze behandeling nog vóór het zomerreces zal plaatsvinden, zodat ook mbo-studenten met een beperking met uitzicht op een toegankelijk(er) vervolg van hun opleiding kunnen beginnen aan de zomervakantie.

Deel dit bericht

Meer nieuws over