Gelijke beloning, ondersteuning bij het vinden en behouden van werk, een voorkeursbeleid en oog hebben voor alle mensen met een beperking. Op deze punten heeft Ieder(in) een bijdrage geleverd op het internationale VN-verdrag. De inbreng is gebaseerd op ervaringen van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt in Nederland. De toelichting (‘general comment’) op het VN-verdrag helpt de aangesloten landen te beoordelen of zij de juiste maatregelen treffen om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. Om de toelichting voor artikel 27 van het VN-verdrag op te stellen vond deze maand een discussie plaats. Onze inbreng lees je in dit webbericht en in de bijlage.

Gelijke beloning voor werk van gelijke waarde

In het VN-verdrag staat dat iedereen recht heeft op een gelijke beloning voor werk van gelijke waarde. Als je werkt, verdien je (voor de uren die je naar vermogen werkt) net zoveel als je collega’s met dezelfde functie. Dit mag nooit minder worden gewaardeerd dan het minimumloon. Voor het deel dat je niet kunt werken, moet je van de overheid compensatie ontvangen.

In Nederland zien we echter dat dit nog niet het geval is. Hierdoor moeten veel mensen met een medische urenbeperking maandelijks rondkomen van een inkomen onder het wettelijk minimumloon, terwijl zij wel naar vermogen werken.

Ondersteuning bij vinden en behouden van werk

Volgens het VN-verdrag heeft iedereen met een beperking recht op ondersteuning op en naar de arbeidsmarkt. In Nederland is de geboden ondersteuning sterk afhankelijk van waar iemand woont en of iemand een uitkering heeft. Dit werkt ongelijkheid in de hand. Daarom is het belangrijk dat overheden streven naar gelijke ondersteuning, ongeacht iemands woonplaats, leeftijd of inkomens- of uitkeringssituatie.

Voorkeursbeleid

Voorkeursbeleid is een belangrijk middel voor gelijke kansen. Maar voorkeursbeleid kan groepen die er niet voor in aanmerking komen op achterstand zetten. In Nederland zien we dit bij mensen met een beperking die net niet in aanmerking komen voor het doelgroepregister. Zorg daarom dat een zorgvuldige afweging voor voorkeursbeleid wordt ingesteld en zorg voor een intensieve monitoring gedurende voorkeursbeleid. Stuur bij waar nodig.

Oog voor alle mensen met een beperking

Arbeidsmarktbeleid focust zich vaak op specifieke groepen mensen met een beperking. Bijvoorbeeld op basis van verdienvermogen (WIA) of vermogen om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen (doelgroepregister). Door deze focus wordt de groep als geheel vaak uit het oog verloren. Daarom is het belangrijk om bij het opstellen van beleid rekening te houden met alle mensen met een beperking die belemmeringen ervaren op de arbeidsmarkt.

Zodra de definitieve toelichting wordt gepubliceerd, zullen wij hierover berichten. Op deze site is onze inbreng en die van andere organisaties te vinden: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GeneralDiscussions.aspx

Deel dit bericht