Heeft u kennis van de belastingaangifte specifieke zorgkosten? Wilt u meedenken over de inhoud van de meerkosten.nl? Uw ervaring is van belang voor het up-to-date brengen van deze website.

Meerkosten.nl informeert over de fiscale aftrek van specifieke zorgkosten. De website geeft tips voor aangifte inkomensbelasting en geeft informatie over belastingvoordelen voor chronisch zieken en mensen met een beperking.

Eenmalige bijeenkomst 24 oktober

Heeft u binnen uw vereniging ervaring met het invullen van belastingaangiften voor mensen die meerkosten hebben op het gebied van ziekte of handicap? Of u heeft binnen uw gemeente ervaring met het ondersteunen van mensen bij hun inkomenssituatie en het gebruik van lokale regelingen?

Wij vragen u – eenmalig – mee te denken over het actualiseren van de website met informatie voor 2017. De bijeenkomst is gepland op 24 oktober in Utrecht.

Aanmelden kan bij: Marijke Hempenius (beleidsmedewerker), m.hempenius@iederin.nl of bel 030-72 00 000

Meer informatie vindt u ook op de website: www.meerkosten.nl

Deel dit bericht

Meer nieuws over