Op 15 april 2015 organiseerde het comité van het VN-verdrag in Gen√®ve een discussiebijeenkomst over het recht op onderwijs voor mensen met een handicap. Twee Nederlandse ervaringsdeskundigen gaven er een presentatie.

Het comité komt jaarlijks bijeen om de uitvoering van het VN-verdrag in alle landen te bespreken en op basis van de uitkomsten aanbevelingen te doen. Dit jaar was het thema onderwijs. Experts van over de hele wereld kwamen samen.

Ervaringsdeskundigen

Tijdens de discussiebijeenkomsten kwamen twee Nederlandse ervaringsdeskundigen aan het woord: Ellis Jongerius en Henriëtte Sandvoort. Beide jonge vrouwen hebben een licht verstandelijke beperking. Ze hebben hun schooltijd doorlopen op het speciaal onderwijs. Daarna hebben zij zich door middel van vervolgopleidingen verder ontwikkeld. Zij zijn nu trainer bij de LFB, belangenorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. LFB is een lidorganisatie van Ieder(in).

Aandachtspunten voor goed onderwijs

Ellis en Henriette gaven een uitstekende presentatie. Ze benadrukten dat onderwijs een randvoorwaarde is voor het kunnen meedoen in de samenleving en het vinden van werk. Ze noemden een aantal aandachtspunten voor goed onderwijs aan mensen met een verstandelijke beperking:

  1. Geef deze leerlingen extra tijd voor hun opdrachten en pas de lesstof aan op hun beperking.
  2. Zorg voor een goed evenwicht tussen leren uit boeken en oefenen in de praktijk.
  3. Mensen met een beperking hebben soms extra ondersteuning en aanpassingen nodig om te kunnen leren. Ondersteuning en aanpassingen mogen nooit reden zijn om mensen uit te sluiten van onderwijs.
  4. Leerlingen met een beperking hebben vaak meer tijd nodig is om lesstof eigen te maken. Om die reden is het gewenst dat zij langer de tijd krijgen om hun schooltijd af te ronden.
  5. Geef leerkrachten meer kennis over beperkingen. Deze kennis is nodig om de leerling te begrijpen en om de lessen te kunnen aanpassen.

Inclusion Europe

Dat Ieder(in) een delegatie ervaringsdeskundigen kon afvaardigen, komt door onze deelname aan Inclusion Europe. Inclusion Europe verenigt Europese belangenorganisaties van mensen met een verstandelijke beperking verenigt en ijvert voor uitvoering van het VN-verdrag. Ieder(in) is deelnemer van de werkgroep Onderwijs van Inclusion Europe.

Begin dit jaar heeft de werkgroep Onderwijs van Inclusion een aantal aanbevelingen (in het Engels) geschreven. Er is ook een makkelijk lezen Nederlandstalige versie gemaakt. Beide documenten staan onderaan dit bericht.

Terug naar Home

Downloads:

701_Verslag_Geneve_-_makkelijk_lezen_versie_onderwijs.docx – docx (68 KB)
702_Verslag_Geneve_-_makkelijk_lezen_versie_onderwijs.pdf – PDF (264 KB)
703_Verslag_Geneve_Engelstalig.pdf – PDF (130 KB)
704_Verslag_Geneve_Engelstalig.docx – docx (25 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over