Op 23 mei zijn er in Nederland verkiezingen voor het Europees Parlement. Met het oog op deze verkiezingen heeft EDF - de Europese belangenorganisatie voor mensen met een beperking – een manifest opgesteld met verbeteringen die de komende jaren in Europa moeten worden gerealiseerd. Politici die meedoen aan de Europese verkiezingen worden gevraagd dit manifest te ondertekenen.

In het manifest wordt opgeroepen tot volledig toegankelijke en inclusieve Europese verkiezingen en een goed beleid voor mensen met een beperking tussen 2020 en 2030, gebaseerd op de bepalingen in het VN-verdrag Handicap. Daarnaast roept het manifest op om te investeren in gelijke kansen en het verminderen van discriminatie en vraagt het aandacht voor sociale rechten en levensomstandigheden van mensen met een handicap. Tot slot vraagt het manifest Europese politici om zich in te zetten voor een toegankelijk Europa en het waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking.

Vraag Nederlandse kandidaten om mee te doen

In Nederland lopen de politieke partijen zich inmiddels warm voor de Europese verkiezingen. Ieder(in) wil graag dat Nederlandse kandidaten voor het Europees Parlement het manifest gaan steunen. Dat kunnen zij doen door een belofte te ondertekenen. Met hun handtekening beloven de kandidaten dat zij zich actief zullen inzetten voor rechten van mensen met een beperking nadat zij gekozen zijn. Zij beloven ook om zich aan te sluiten bij de Disability Intergroup. Dit is al jaren een bestaande groep van Europees Parlementsleden – uit verschillende landen en van verschillende politieke partijen – die zich actief inzet voor mensen met een beperking.

Ieder(in) gaat zelf Nederlandse kandidaten voor het Europese parlement oproepen om de belofte te ondertekenen en zich aan te sluiten bij de Disability Intergroup. Maar het zou goed zijn als ook anderen dit vragen. Zoals patiëntenorganisaties of bijvoorbeeld individuele mensen met een beperking die lid zijn van een politieke partij.

Wilt u kandidaten van Nederlandse politieke partijen oproepen om mee te doen, dan vindt u hieronder het manifest, de belofte die kandidaten moeten ondertekenen en meer informatie over de Disability Intergroup (al deze informatie is overigens in het Engels).

Deel dit bericht