De Participatiewet heeft op meerdere vlakken de situatie voor mensen met een beperking verslechterd. De bestaanszekerheid is afgenomen en de inkomenspositie is verzwakt. Vandaag evalueert de Tweede Kamer commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Participatiewet. Ieder(in) neemt deel aan het Rondetafelgesprek om op te komen voor de belangen van mensen die te maken hebben met de wet.

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft een eindevaluatie over de Participatiewet opgesteld. De conclusies uit het SCP-rapport sluiten aan bij de standpunten van Ieder(in). De Participatiewet is in strijd met het VN-verdrag Handicap. Dit verdrag is de leidraad om een goed werkende arbeidsmarkt én samenleving te creëren die de talenten van iedereen benutten.

Bestaanszekerheid

Ieder(in) mist in de Participatiewet een visie op de inclusieve arbeidsmarkt en het perspectief voor mensen met een beperking. Zij moeten net als iedereen de mogelijkheid hebben om een bestaan op te bouwen, te kunnen sparen voor een huis, vakantie of trouwerij. Bestaanszekerheid voor mensen met een beperking gaat met de Participatiewet achteruit. Een generatie jongeren komt aan de kant te staan.

Structurele veranderingen

Ieder(in) vindt dat wanneer je naar vermogen werkt, je tenminste het Wettelijk Minimum Loon moet kunnen verdienen. Verder willen we dat gemeenten mensen met een arbeidsbeperking meer en actiever wijzen op de mogelijkheid om gebruik te maken van onafhankelijke cliëntondersteuners. Die hen helpen bij het contact met de gemeente en werkgevers en bij het regelen van de juiste begeleiding. Mensen met een arbeidsbeperking staan er momenteel veel te veel alleen voor.

Het kabinet heeft de plicht om structurele veranderingen door te voeren nu blijkt dat de Participatiewet niet naar behoren werkt. Zo kan voorkomen worden dat een generatie van jongeren met een beperking langs de kant komt te staan.

Wat is de Participatiewet?

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Het doel van de Participatiewet is om iedereen, met en zonder arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. Het liefst bij een gewone werkgever. Iedereen die het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wet ligt bij de gemeenten. Zij krijgen hiervoor geld van de Rijksoverheid.

Het Rondetafelgesprek van 20 februari 2020 is terug te zien op Debat Gemist.

Deel dit bericht

Meer nieuws over