In juni 2022 evalueert de Europese Commissie de 'Europese Richtlijn Toegankelijkheid Websites en apps'. Onderdeel van deze evaluatie is een openbare raadpleging. Het doel hiervan is om te onderzoeken of mensen met een beperking – door de richtlijn – makkelijker toegang hebben gekregen tot digitale overheidsdiensten. En of verdere acties en beleidsinitiatieven nodig zijn.
Man met motorische beperking werkt op een ipad

Oproep om mee te doen

Door de vragenlijst in te vullen, laat je aan Europa én Nederland weten, wat er beter kan en moet. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen en organisaties meedoen, onder wie burgers, belangenorganisaties en deskundigen.

Korte en lange vragenlijst

Er zijn twee vragenlijsten:

Het invullen van de vragenlijsten kan tót 25 oktober 2021!

Wat kun jij doen als (belangen)organisatie?

Digitale toegankelijkheid is voor iedereen belangrijk, en in het bijzonder voor mensen met een beperking. Daarom hopen we dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijsten invullen.

Om de vragenlijsten onder zoveel mogelijk mensen te verspreiden roepen we ook andere (belangen)organisaties op deze zelf in te vullen en (de korte vragenlijst) te verspreiden onder de eigen achterban, via een eigen nieuwsbrief of social media bijvoorbeeld.

Deel dit bericht