Het nieuwe filmmuseum Eye is slecht toegankelijk. De hoofdingang is alleen via een trap bereikbaar. Mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten, kunnen het nieuwe gebouw wel in, maar alleen via de dienstingang. Onacceptabel, vindt de CG-Raad. Een vorm van ongelijke behandeling die in strijd is met de Grondwet, met het VN-verdrag en met fatsoenlijke behandeling van mensen.

In de media is er inmiddels terechte aandacht voor dit zeer opmerkelijke feit. Op vrijdag 6 april besteedde Knooppunt Kranenbarg (NCRV Radio 2) aandacht aan de ontoegankelijkheid van Eye. Kranenbarg vroeg Bart Weggeman van Cliëntenbelang Amsterdam hoe dit anno 2012 nog mogelijk is? Weggeman legt uit dat huidige bouwwetgeving deze gang van zaken helaas toestaat, maar dat het in strijd is met artikel 1 van de Grondwet. Artikel 1 van de Grondwet stelt dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen mensen.

Geen incident

Op de vraag of hier sprake is van een incident antwoordt Weggeman, Dit gebeurt helaas vaker. De bouwwetgeving sluit deze mogelijkheid niet uit en architecten maken daar gebruik van. Het Bouwbesluit zegt dat iedereen een gebouw moet kunnen binnenkomen; er staat niet dat dat via de hoofdingang moet.
Weggeman stelt dat hier sprake is van een maas in de huidige bouwwetgeving.

Dicht timmeren

Weggeman pleit ervoor dat de wetgever deze maas in de wet dicht timmert. De CG-Raad is het hier mee eens. De CG-Raad vindt het onacceptabel dat mensen met mobiliteitsproblemen nieuwe gebouwen toch nog via een zij- of achteringang moeten betreden. Het is ongelijke behandeling en druist in tegen alle regels van goed fatsoen. De CG-Raad dringt erop aan dat in een toekomstig Bouwbesluit helder opgenomen wordt dat iedereen – met en zonder beperkingen – vanaf de openbare weg via dezelfde routes overal in een gebouw zijn bestemming moet kunnen bereiken.

VN-verdrag

Verwijzing naar een zij- of achteringang is overigens ook in strijd met het VN-verdrag (verdrag voor mensenrechten van mensen met een beperking). Nederland heeft dit verdrag in 2007 ondertekend. Artikel 9.1 van het VN-verdrag stelt dat de staat personen met een beperking op voet van gelijkheid toegankelijkheid tot de fysieke omgeving moet garanderen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over