Na het verdwijnen van de landelijke regelingen Wtcg en CER ligt de verantwoordelijkheid voor financiÌÇle ondersteuning voor mensen met hoge zorgkosten bij de gemeenten. Over hoe gemeenten deze verantwoordelijkheid gaat oppakken is nog veel onduidelijk. Ondertussen wordt de financiÌÇle situatie voor veel mensen met extra zorgkosten nijpend. Gehandicaptenplatform Schiedam luidde hierover onlangs de noodklok.

Het Schiedamse platform stuurde een brandbrief naar de gemeenteraad. De brandbrief is met het Regionaal Overleg Gehandicaptenplatforms Midden-Holland (ROG) en Zorgbelang Zuid-Holland opgesteld. De brandbrief is niet onopgemerkt gebleven. Hij is onder meer opgepikt door de redactie van Binnenlands Bestuur die er een uitvoerig webbericht over heeft gepubliceerd.

Schrijnend
In de brief schrijft het platform dat er veel schrijnende verhalen binnenkomen van mensen die niet meer weten hoe ze het financieel moeten bolwerken en daardoor buiten de samenleving komen te staan.

Het platform wijst er op dat vrijwel iedereen met een chronische ziekte het eigen risico van 375 euro moet betalen en moet (bij)betalen voor noodzakelijke medicijnen en voor hulpmiddelen en behandelingen. Die bijbetalingen kunnen erg oplopen. Ook zijn 400 door apothekers zelf gemaakte medicijnen uit de basisverzekering geschrapt en moeten mensen dure aanvullende verzekeringen afsluiten om medische kosten vergoed te krijgen.

Ieder(in)
De signalen van het Gehandicaptenplatform Schiedam sluiten aan bij kritiek en kanttekeningen die Ieder(in) tot nu toe heeft geuit op de veranderingen rond de regelingen voor financiÌÇle ondersteuning.

Signalen uit de achterban maken duidelijk dat er nog veel onbekendheid is over de nieuwe regelingen (zoals de Gemeentepolis) en dat er tussen gemeentes grote verschillen zijn. Mensen zien op tegen het ‰ÛÏoverstapgedoe‰Ûª‰Ûª en zijn bang dat gunstige voorwaarden bij de ‰ÛÏhuidige/oude verzekeraar‰Û (bijvoorbeeld voor hulpmiddelen en ziekenhuisvervoer) door de overstap naar een collectieve gemeentepolis verslechteren.

Meer informatie
Gezondverzekerd.nl geeft meer informatie over de collectieve zorgverzekering (de Gemeentepolis) die veel gemeenten aanbieden voor mensen met een laag inkomen, chronische ziekte of beperking.

In september presenteert Ieder(in) een geactualiseerde factsheet FinanciÌÇle ondersteuning. Houdt de website van Ieder(in) in de gaten.

Gehandicaptenplatform Schiedam luidt de noodklok (website Binnenlands Bestuur)
Gezondverzekerd.nl www.gezondverzekerd.nl

 

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over