Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurde eerder deze week de Focuslijst Wmo 2015 naar gemeenten en de Eerste en Tweede Kamer. De lijst bevat vijf onderwerpen die gemeenten minimaal dit jaar moeten regelen om continuïteit van ondersteuning te garanderen voor de nieuwe Wmo per 2015 ingaat. Ieder(in) denkt dat ook Wmo-raden en lokale belangenbehartigers de lijst goed kunnen gebruiken om met hun gemeente het gesprek aan te gaan over de voortgang van de transitie.

Op korte termijn moet vooral gestuurd worden op het bieden van continuïteit van zorg en ondersteuning voor mensen die dit nodig hebben. Daarnaast moeten gemeenten starten met de voorlichting aan hun burgers over alle veranderingen. Voor mensen die nu nog hun zorg en ondersteuning vanuit de AWBZ ontvangen, is aparte en op de persoon gerichte voorlichting noodzakelijk.

Neem onduidelijkheden snel weg

Ieder(in) vraagt met name aandacht voor het belang van transparantie en duidelijkheid over de wijze waarop gemeenten hun toegang gaan regelen. Het moet voor iedereen duidelijk zijn waar men terecht kan met een aanvraag voor ondersteuning en zorg, hoe de gemeente de ondersteuningsbehoefte onderzoekt en vaststelt en hoe lang het duurt voor een besluit wordt afgegeven. Ook de mogelijkheden voor gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuning, klachtenafhandeling, en bezwaar en beroep moeten bekend zijn.

Aannemen nieuwe wet

De nieuwe wet Wmo 2015 is nog niet definitief aangenomen. De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel op 7 en 8 juli. Naar verwachting zal de wet worden goedgekeurd. De wet treedt dan per 1 januari 2015 in werking.

– update 9 juli: de Wmo is inmiddels aangenomen door de Eerste Kamer

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over