Vrijdag 30 juni presenteerde de Commissie Sociaal Minimum het eerste deel van het rapport ‘Een zeker bestaan’. Dit rapport concludeert dat veel mensen met een inkomen rond het sociaal minimum moeilijk rond kunnen komen. De commissie adviseert daarom om een aantal maatregelen te nemen. Ieder(in) steunt de adviezen uit het rapport en vraagt extra aandacht voor mensen met een beperking.
Persoon met kort grijs haar en lichte huidskleur in rolstoel met winkelmandje op schoot in supermarkt.

Het sociaal minimum is het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van rond te komen en om mee te doen in de samenleving. We signaleren al langer dat het inkomen van mensen met een beperking of chronische ziekte vaak rond het sociaal minimum ligt. Dit komt onder andere door afhankelijkheid van uitkeringen, meerkosten op verschillende levensgebieden, een stapeling van zorgkosten en een hogere energierekening.  

Maatregelen: verhoging minimumloon, bijstand en kinderbijslag

De Commissie Sociaal Minimum adviseert het kabinet om snel de volgende maatregelen te nemen: 

  • Verhoog het minimumloon, de bijstand en eventueel ook de huurtoeslag. 
  • Verhoog de kinderbijslag of het kindgebonden budget 

Dit zijn belangrijke stappen, maar er is meer nodig. Na de zomer publiceert de Commissie Sociaal Minimum een tweede rapport. In dat rapport gaat de commissie in op het stelsel rondom het sociaal minimum. Dit moet voorspelbaarder en toegankelijker worden. 

Brief Armoedecoalitie: hogere zorgkosten

De Armoedecoalitie stuurde naar aanleiding van het rapport een brief naar de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ieder(in) is aangesloten bij de Armoedecoalitie. De Armoedecoalitie benoemt de hogere zorgkosten van mensen met een beperking of chronische ziekte en pleit voor een sociaal zekerheidsstelsel waarin zij voldoende bestaanszekerheid hebben. 

Extra aandacht voor mensen met een beperking

Het is belangrijk dat mensen met een beperking net zo veel baat hebben bij een hoger sociaal minimum als ieder ander. Daarvoor moeten zij voldoende worden gecompenseerd voor de extra kosten die zij hebben vanwege hun beperking. We zien daarnaast ook dat de inkomensondersteuning voor mensen met een beperking sterk verschilt per gemeente, terwijl dit niet zo zouden moeten zijn.  In het tweede rapport van de Commissie Sociaal Minimum wil Ieder(in) deze onderwerpen terugzien.  

Lees het eerste rapport van de Commissie Sociaal Minimum hier

Lees de brief van de Armoedecoalitie hier

Deel dit bericht