Eind 2012 heeft minister Plasterk van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) zijn toezegging ingetrokken dat alle overheidswebsites begin 2013 moesten voldoen aan de minimale eisen van toegankelijkheid. Hij gaf aan de toegankelijkheid over te willen laten aan de organisaties zelf. Op 3 april staat hierover een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op het programma. In een brandbrief aan leden van de Tweede Kamer roepen belangenorganisaties van mensen met een beperking, waaronder CG-Raad, Platform VG en de Oogvereniging de overheid op om het goede voorbeeld te geven en de toegang tot internet voor iedereen te garanderen.

In een brief die minister Plasterk eind november 2012 heeft gestuurd aan de Tweede Kamer, gaf hij aan dat overheidswebsites voorlopig niet hoeven te voldoen aan de 16 basale webrichtlijnen die eerder verplicht waren. Plasterk heeft ook geen nieuwe termijn genoemd waarbinnen dit wel moet gebeuren en met geen woord gerept over toezichtmaatregelen.

De overheid heeft de ambitie om uiterlijk in 2017 al haar diensten digitaal beschikbaar te stellen. Dit is een positieve ontwikkeling voor met name mensen met een visuele en auditieve beperking. Zo kunnen ook zij meedoen aan de samenleving. Maar als de minister vasthoudt aan zijn voornemen, is de kans groot dat juist deze groepen mensen worden buitengesloten.

Inhoud brandbrief

In de brief roepen belangenorganisaties van mensen met een beperking en ouderenorganisaties CSO de overheid onder meer op om een deadline vast te leggen waarbinnen websites van de rijksoverheid moeten voldoen aan de minimale set van toegankelijkheidsrichtlijnen. Ook dringen de ondertekenaars van de brief erop aan dat de naleving van de richtlijnen onafhankelijk wordt getoetst, bijvoorbeeld door toepassing van het Waarmerk Drempelvrij. Tot slot zouden overheidswebsites het taalgebruik moeten testen op toegankelijkheid. Het is belangrijk dat mensen die moeite hebben met lezen de informatie ook kunnen begrijpen.

In strijd met VN-Verdrag

Het loslaten van de toegankelijkheidseisen voor websites betekent dat de Nederlandse overheid afstand neemt van de internationale standaard voor webtoegankelijkheid. Hier worden met name doven, slechthorenden, blinden en slechtzienden de dupe van. Ook is het in strijd met het VN-Verdrag voor de rechten voor mensen met een beperking dat de overheid binnenkort zal ratificeren.

Actie Oogvereniging

De Oogvereniging roept haar leden op om tijdens het debat op 3 april zichtbaar aanwezig te zijn op de publieke tribune. Ze wil de Kamerleden en de minister laten zien dat mensen met een beperking en ouderen digitale toegang tot internet willen en houden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over