Regel oproepbare hulp in geclusterde settings, zoals Fokuswonen, op dusdanige wijze dat bewoners keuzevrijheid hebben van zorgaanbieders. En regel ook dat mensen de hulp kunnen regelen met een Pgb. Dit zijn twee van de kernboodschappen van de brief die Ieder(in) en Per Saldo hebben gestuurd aan de Tweede Kamer. Al eerder heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) het voorbestaan van Fokuswonen gegarandeerd. Dit is goed nieuws.

Ieder(in) en Per Saldo hebben onder meer de volgende punten ingebracht.

Eerst passende zorg, daarna kijken naar financiering

De staatssecretaris heeft toegezegd dat het concept van Fokuswonen mogelijk blijft in de toekomst. Zorg die Fokuswonen niet biedt, zou in de toekomst geleverd kunnen worden vanuit de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ieder(in) en Per Saldo willen dat hier kritisch naar wordt gekeken. Mensen moeten in de eerste plaats de zorg en ondersteuning krijgen die bij hen past en pas daarna moet worden bekeken hoe deze zorg en ondersteuning gefinancierd kan worden.

Regel toegang vanaf 5 uur oproepbare hulp

De staatssecretaris heeft het voornemen om alleen van zzp LG5 de oproepbare hulp in de WLZ (Wet Langdurige Zorg, nieuwe naam voor de AWBZ) beschikbaar te stellen. Ieder(in) en Per Saldo maken zich hierover ernstige zorgen. In navolging van de uitvoeringstoets van het CVZ (College voor Zorgverzekeringen) adviseren de beide organisaties een toegang voor hulpvragen vanaf 5 uur oproepbare hulp. Ze adviseren om de regelgeving onder te brengen in zowel de Wmo als in de WLZ en Zorgverzekeringswet.

Experiment 24-uurs assistentiebudget

Vanaf 1 januari dit jaar is het experiment 24-uurs assistentiebudget van start gegaan. Ieder(in) en Per Saldo willen graag betrokken worden in het overleg over de opzet en uitvoering van het experiment en welke doelen het experiment heeft. Op deze manier kan er gemakkelijker worden geëvalueerd en kan beter worden overzien wat er na het experiment moet gebeuren om tot een goede regeling te komen.

Het AO in de Tweede Kamer over het assistentiebudget stond gepland op 30 januari. Op het laatste moment is dit komen te vervallen. Zodra de nieuwe datum van het AO bekend is, vermelden wij dit op deze website.

Deel dit bericht

Meer nieuws over