Onderzoek van MEE Nederland laat zien dat gemeenten onvoldoende prioriteit geven aan het regelen van goede cliÌÇntondersteuning.  Ieder(in), de LCR en LPGGz maken zich hier grote zorgen over. De organisaties vragen staatssecretarissen Klijnsma (SZW) en Van Rijn (VWS) ervoor te zorgen dat cliÌÇnten per 1 januari kunnen rekenen op onafhankelijke en levensbrede cliÌÇntondersteuning. Zij vragen hierbij speciaal aandacht voor goede cliÌÇntondersteuning voor Wajongers.

Op dit moment hebben Wajongers recht op ondersteuning van MEE. Door de decentralisatie valt de wettelijke basis onder deze bestaande cliÌÇntondersteuning weg. Zoals het er nu naar uitziet kunnen Wajongers na 2015 niet meer bij MEE terecht, noch ergens anders. Dat is een slechte zaak.

De vele veranderingen in het sociale domein roepen veel vragen op. Dat geldt zeker ook voor de herbeoordelingen voor de Wajong. De Tweede Kamer heeft aangedrongen op een zorgvuldig proces bij de herbeoordeling van Wajong. Dan mag en kan goede cliÌÇntondersteuning niet ontbreken!

Download onderaan dit bericht de gezamenlijke brief van Ieder(in), LCR en LPGGz.

Meer informatie voor lokale belangenbehartigers
De LCR heeft voor cliÌÇntenraden de factsheet Uitleg over cliÌÇntondersteuning – De cliÌÇntenraad aan zet. En het Programma Aandacht voor Iedereen ontwikkelde de handreiking CliÌÇntondersteuning in de nieuwe Wmo. Beide documenten zijn ook hieronder te downloaden.

Terug naar Home

Downloads:

480_20141023_LCR_Factsheet_Clientondersteuning.pdf – PDF (124 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over