Onderzoek van MEE Nederland laat zien dat gemeenten onvoldoende prioriteit geven aan het regelen van goede cliëntondersteuning. Ieder(in), de LCR en LPGGz maken zich hier grote zorgen over. De organisaties vragen staatssecretarissen Klijnsma (SZW) en Van Rijn (VWS) ervoor te zorgen dat cliënten per 1 januari kunnen rekenen op onafhankelijke en levensbrede cliëntondersteuning. Zij vragen hierbij speciaal aandacht voor goede cliëntondersteuning voor Wajongers.

Op dit moment hebben Wajongers recht op ondersteuning van MEE. Door de decentralisatie valt de wettelijke basis onder deze bestaande cliëntondersteuning weg. Zoals het er nu naar uitziet kunnen Wajongers na 2015 niet meer bij MEE terecht, noch ergens anders. Dat is een slechte zaak.

De vele veranderingen in het sociale domein roepen veel vragen op. Dat geldt zeker ook voor de herbeoordelingen voor de Wajong. De Tweede Kamer heeft aangedrongen op een zorgvuldig proces bij de herbeoordeling van Wajong. Dan mag en kan goede cliëntondersteuning niet ontbreken!

Meer informatie voor lokale belangenbehartigers
De LCR heeft voor cliëntenraden de factsheet Uitleg over cliëntondersteuning – De cliëntenraad aan zet. En het Programma Aandacht voor Iedereen ontwikkelde de handreiking Cliëntondersteuning in de nieuwe Wmo.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over