Op vrijdag 10 januari hebben Ieder(in), de Landelijke Cliëntenraad en Landelijk Platform GGZ in Nieuwspoort het onderzoek gepresenteerd naar de gevolgen van de Participatiewet. Het rapport van Regioplan laat zien dat het aan het werk helpen van arbeidsgehandicapten dreigt te mislukken en dat er felle concurrentie tussen de verschillende doelgroepen zal ontstaan. Die conclusies kwamen vervolgens ook uitgebreid aan bod tijdens de hoorzittingen in de Kamer afgelopen maandag.

Ieder(in) en andere belangenorganisaties wezen in de hoorzitting opnieuw op het dreigende gebrek aan werk. Dus werden er vraagtekens gezet achter de voorgenomen herkeuringen. Die hebben alleen zin als mensen echt perspectief hebben op werk en ook kunnen rekenen op ondersteuning bij het vinden en verrichten van werk. De FNV sloot zich hierbij aan. FNV-voorzitter Ton Heerts zei dat er eerst banen moeten zijn voor er herkeurd wordt.

Rendabele groepen

Uit het onderzoek van Regioplan kwam ook heel duidelijk naar voren dat bepaalde groepen arbeidsgehandicapten buiten de boot dreigen te vallen. Ze zijn voor gemeenten erg duur om te bemiddelen. Dat dit een rol gaat spelen, bleek ook uit de verhalen van de wethouders.

Zo gaven de wethouders in de hoorzitting aan dat de financiële gevolgen soms nauwelijks te dragen zijn door de regionale verschillen in SW- en Wajongpopulatie. Hierdoor moeten ze harde keuzes maken voor de meest rendabele groepen arbeidsgehandicapten. Mensen met een zeer beperkte verdiencapaciteit zijn dan al snel te duur voor gemeenten. Hetzelfde geldt voor mensen die eigenlijk beschut werk nodig hebben.

Persoonlijke verslagen

Veel indruk bij de hoorzittingen maakten ook de persoonlijke verhalen. Zoals die van Pauline Gransier, student fim- en theaterwetenschappen. Ze is spastisch en slechthorend. Bij herkeuring kan ze haar volledige inkomen verliezen. Ze zei, Als alles wat ik heb opgebouwd wordt afgebroken, heeft u straks meer kosten aan mij dan nu.

Media

Veel media hebben aandacht besteed aan het onderzoek van Regioplan, waaronder Volkskrant, NRC en Trouw, RTL Nieuws en BNR Nieuwsradio.

Deel dit bericht

Meer nieuws over