Twee grote banken (ABN-AMRO en Rabobank) gaan extra kosten rekenen voor het opnemen van contant geld. Hiermee willen ze de volgens hen hoge kosten van het beschikbaar stellen van contant geld dekken. Ieder(in), Oogvereniging en ouderenbonden vinden dat het rekenen van extra kosten voor contant geld direct weer afgeschaft moet worden. De kosten voor betalen, of dat nou digitaal of cash is, worden al gedekt uit de vaste kosten die rekeninghouders aan hun banken betalen.
Illustratief: portemonee met een briefje van 5 en muntgeld

Adviesbureau McKinsey, dat in opdracht van de Nederlandsche Bank (DNB) onderzoek deed naar de toekomst van contant geld, komt tot hoge inschatting van kosten voor geldopnemen. De kostenramingen waar zij vanuit gaan zijn echter veel te hoog ingeschat. Die gaan uit van gemiddeld 36 opnames per klant per jaar, terwijl dat er in de praktijk maar 9 zijn. Dat is 75% minder.

Grote groep mensen afhankelijk van contant geld

Ruim 1,5 miljoen mensen zijn in enige mate tot volledig afhankelijk van contant geld. Het gaat om ouderen en mensen met een beperking. Ook geldt dit voor mensen die niet of onvoldoende digitaal vaardig zijn of zich geen digitale middelen kunnen veroorloven en mensen in de schuldhulpverlening. In het rapport van McKinsey wordt gesteld dat er ook voor deze groep een moment komt, waarop digitale betaalmiddelen aantrekkelijker of gebruiksvriendelijker worden dan contant geld. Maar digitale betaalmiddelen zijn geen gelijkwaardig alternatief voor contant geld.

Het is voor deze groep van groot belang dat er geen belemmering is bij het opnemen van contant geld. Zoals extra kosten rekenen bij geld opname. Zolang er geen goed alternatief is voor cash, moet contant geld overal geaccepteerd worden als wettig betaalmiddel, zonder dat daar extra kosten voor in rekening gebracht worden.

Tweede Kamer wil afschaffing extra kosten

Minister Hoekstra heeft in een brief aan de Tweede Kamer het belang van contant geld onderschreven. Een breed gedragen motie van Nijboer cs onderstreept het belang dat contant geld beschikbaar moet blijven zonder extra kosten voor de consument.

Bekijk hier het rapport van McKinsey met de begeleidende brief van De Nederlandse Bank

Bekijk hier de reactie van minister Hoekstra op het rapport

Download hieronder het gezamenlijk document van de consumentenorganisaties.

Deel dit bericht