Op 5 oktober debatteert staatssecretaris Van Huffelen met de Tweede Kamercommissie Digitale Zaken over de digitale toegankelijkheid bij de overheid. Een erg belangrijk thema, zéker voor mensen met een beperking, psychische kwetsbaarheid en ouderen. Het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie, waar Ieder(in) deel van is, heeft via een brief aan de Kamercommissie digitale zaken de staatssecretaris gevraagd werk te maken van digitale toegankelijkheid.

Juiste digitalisering biedt kansen en sluit mensen niet verder uit

Belangrijk om te weten is dat digitalisering niet alleen kansen biedt maar het leven ook moeilijker kan maken. Juist bij het ontbreken van goede randvoorwaarden van digitalisering kan het mensen zelfs verder uitsluiten van zelfstandige deelname aan de samenleving. Bijvoorbeeld als de digitale dienstverlening van de overheid niet voldoet aan de (wettelijke) toegankelijkheidseisen of als deze niet gebruiksvriendelijk en begrijpelijk is. Of als er geen analoge alternatieven zijn voor het in contact komen met de overheid, zoals je gemeente, het UWV of de Belastingdienst.

Betrek ervaringsdeskundigen en ontwikkel en ontwerp inclusief

Het GebruikersNetwerk heeft de staatssecretaris opgeroepen om al vanaf de ontwikkelfase van overheidsdienstverlening, dus ook bij digitale dienstverlening, samen te werken met ervaringsdeskundigen. En daarbij het principe van Inclusief Ontwerpen standaard op te nemen in de werkprocessen. Ervaringsdeskundigen weten precies wat nodig is voor een echt inclusieve (digitale) dienstverlening.

Maak procedures en regels eenvoudiger, toegankelijk en zorg voor analoge alternatieven

Een ander probleem dat het GebruikersNetwerk heeft aangekaart, is de enorme regeldruk die er (vooral voor mensen met een beperking, psychische kwetsbaarheid en ouderen) bestaat en hoe deze kan worden opgelost of verminderd. Zij moeten op bijna alle terreinen (wonen, werken, onderwijs, zorg, welzijn, mobiliteit) gebruikmaken van procedures en regelingen om hun leven georganiseerd te krijgen. Maar de wirwar van regels en de bureaucratie, maakt het erg lastig. Daarbij zijn digitale informatie en aanvraagformulieren lang niet altijd toegankelijk en begrijpelijk. En zijn er geen analoge alternatieven. Dit moet echt anders.

Vergroot de druk op overheden door stevig toezicht

De Wet Digitale Overheid – waarin het toezicht op digitale toegankelijkheid wettelijk geregeld wordt – wacht nog steeds op goedkeuring van de Eerste Kamer. Tegelijkertijd zijn er geen plannen die leiden tot een stevig en dwingend toezicht. Het toezicht blijft op dit moment afhankelijk van (de tijd, kennis en kunde van) interne toezichthouders en bestuursorganen als gemeenteraden. Daarom roept het GebruikersNetwerk de staatssecretaris op tot het versneld regelen van een stevig en dwingend toezicht.

Verplicht leveranciers tot toegankelijk ontwerpen en bouwen

Een snelle manier om digitale toegankelijkheid te bereiken is om álle leveranciers van digitale producten en diensten die aan de overheid leveren, te verplichten toegankelijk te ontwerpen en te bouwen. Het GebruikersNetwerk vraagt daarom aan de staatssecretaris om hiervoor te zorgen zodat producten van leveranciers (aantoonbaar) voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

Download hieronder de brief van het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie aan vaste Kamercommissie Digitale Zaken.

Deel dit bericht