Door een aanscherping van de Wegenverkeerswet in 2017 mochten mensen die om medische redenen opiaten, cannabis of amfetamine gebruiken niet meer achter het stuur plaatsnemen. Een onbedoeld gevolg, zo erkende ook de Minister. Een handhavingsrichtlijn bood toen een tussenoplossing. Maar drie jaar later is de structurele oplossing nog steeds niet in zicht. Dit kan zo niet langer! Donderdag 12 november is er een schriftelijk overleg over Verkeersveiligheid met de minister van Veiligheid en Justitie. Hierin dringen wij er bij de Minister op aan om voor de verkiezingen van 2021 met een structurele oplossing te komen.

Tussenoplossing met administratieve rompslomp

De tijdelijke oplossing in de vorm van een handhavingsrichtlijn was een stap in de goede richting maar nog ver van ideaal.  Deze tijdelijke oplossing biedt onvoldoende houvast voor deze medicijngebruikers. Zij moeten nog steeds door de bureaucratische molen als ze positief testen bij een controle.

Complex dossier vraag structurele oplossing

Als Ieder(in) begrijpen we dat het een complex dossier is. De oplossing moet zowel de verkeersveiligheid als de deelname aan het verkeer door medicijngebruikers borgen. We hebben de verschillende ministeries (IenW, VWS, JenV) dan ook de ruimte geboden om op zoek te gaan naar een goede structurele oplossing. Helaas zien wij bij de verschillende ministeries geen voortgang.

Lees hieronder de brief aan de Minister.

Lees hier meer over de wijziging van de verkeerswet

Lees hier meer over de tijdelijke oplossing voor medicijngebruikers

Deel dit bericht

Meer nieuws over