Voor ons is eigen regie voor cliënten het allerbelangrijkste. Zegt Illya Soffer in Zorgvisie. En juist die regie is niet goed geborgd in het voorstel van de Wet Langdurige zorg zoals die volgende week in de Tweede Kamer wordt behandeld. De tarieven zijn bovendien te laag om zorg op maat in te kopen. Alleen met maatwerk kunnen mensen met een zware zorgvraag zelf kiezen voor zorg in een instelling of zorg thuis.

Illya Soffer, directeur van Ieder(in), gelooft in de intentie van de politiek om een goede wet te maken, maar vindt dat die belofte op deze manier niet wordt ingelost. Ze benoemt in Zorgvisie een aantal zwakke punten die in het voorliggende voorstel zitten. Allereerst is de positie van cliënten niet stevig genoeg. Ze krijgen te maken met de gestandaardiseerde manier van werken bij instellingen en kunnen niet echt zelf kiezen. Met persoonsvolgende bekostiging kunnen mensen wél zelf de keuze maken voor zorg thuis of in een instelling. Om deze keuzevrijheid ook mogelijk te maken voor mensen met zware zorgvraag, is aanpassing van de tarieven noodzakelijk. Voor hen is maatwerk een absolute voorwaarde om eigen regie te kunnen voeren.

Te weinig geld voor maatwerk

In de nieuwe wet bestaan er nog maar een aantal algemene zorgprofielen. Soffer pleit daarnaast voor een ‘zorgprofiel op maat’, voor mensen die extra’s nodig hebben buiten het standaardpakket vanwege een bijzondere of extreme zorgzwaarte, of vanwege meerdere beperkingen. Het Modulair Pakket Thuis (MPT) dat staatssecretaris Van Rijn recent introduceerde, is volgens haar wel een stap in de goede richting. Maar de gemaximeerde tarieven zijn veel te laag, daarmee kunnen mensen geen zorg thuis inkopen.

Goede wet of anders uitstel

Vorige week heeft Ieder(in) samen met andere cliëntenorganisaties – CSO, NPCF, Per Saldo, LPGGz en LSR – de Tweede Kamer een brief gestuurd. Soffer:‚ Met deze brief willen we de Tweede Kamer, voorafgaand aan het debat volgende week, wijzen op deze knelpunten. Mocht het niet mogelijk zijn het voorliggende wetsvoorstel op deze punten te verbeteren, dan heeft een doorstartvariant AWBZ voor 2015 de voorkeur. Met uitstel kan dan de basis worden gelegd voor een Wlz die de eigen regie voor mensen met een langdurige zorgvraag voor 24 uurs-zorg en toezicht, op een zorgvuldige manier waarborgt.’

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over