Op dinsdag 25 oktober is het Besluit Toegankelijkheid op Overheid.nl geplaatst. Hiermee wil het ministerie van VWS invulling geven aan algemene toegankelijkheid als norm, zoals bepaald in het VN-verdrag. U kunt zelf of namens uw organisatie tot 7 november een reactie of advies geven op het Besluit. Wees er snel bij!

Op 1 juli jl. werd het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking van kracht. Het verdrag garandeert het individuele recht op toegankelijkheid. Open staat nog de vraag hoe algemene toegankelijkheid in de hele samenleving vorm krijgt.

Het ministerie wil met dit Besluit duidelijkheid geven hoe die algemene toegankelijkheid wordt uitgewerkt. Dit is van groot belang omdat toegankelijkheid meer is dan de optelsom van individuele rechten.

Met de internetconsultatie ligt de vraag op tafel of dit Besluit wel voldoende duidelijkheid biedt en voldoende garanties geeft voor een goede uitvoering van het VN-verdrag. Kun je met dit Besluit de toegankelijkheid in Nederland beter regelen? Of is daar meer voor nodig?

Uw mening is van belang voor een goede uitvoering van het VN-verdrag! De internetconsultatie kan door iedereen worden ingevuld. Ga naar
www.internetconsultatie.nl/toegankelijkheid. Daarbij vindt u ook de letterlijke tekst van Besluit toegankelijkheid en de toelichting van het ministerie van VWS.

Ieder(in) zal samen met de Alliantiepartners VN-verdrag uiteraard ook gebruik maken van de internetconsultatie.

Als u hierover vragen heeft, neem dan contact op met Thijs Hardick,
t.hardick@iederin.nl.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over