Na de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter hebben aangemeld verplicht is om een passende plek te vinden als hun kind extra ondersteuning nodig heeft.

De school kan ouders meer informatie geven over passend onderwijs en de ondersteuning en begeleiding die de school biedt. Hieronder leest u welke stappen ouders samen met de school doorlopen om een passende plek voor een kind te vinden.

Een passende plek vinden: 4 stappen

 • Ouders melden hun zoon of dochter aan op de school van hun keuze. Denken ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dat bij de aanmelding aan de school door. Het is ook mogelijk dat een kind al op school zit als wordt geconstateerd dat het extra ondersteuning nodig heeft.
  Meer informatie: www.passendonderwijs.nl
  Meer informatie en advies: www.steunpuntpassendonderwijs.nl
 • Als de school een kind niet de benodigde ondersteuning en begeleiding kan bieden, gaat de school met ouders in gesprek over een passende plek op een andere reguliere of speciale school. Ook het schoolbestuur of samenwerkingsverband kan hierover meedenken. De adresgegevens van het bestuur staan in de schoolgids of op de website van de school.
  Meer informatie over samenwerkingsverbanden: passendonderwijs.nl
 • Komen ouders er samen met de school en het samenwerkingsverband niet uit, dan kunnen ze kosteloos een onderwijsconsulent inschakelen. Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen met veel kennis en ervaring op het gebied van onderwijs aan kinderen met een handicap, ziekte of stoornis. Zij kunnen advies geven over een passend aanbod voor het kind.
  Meer informatie: www.onderwijsconsulenten.nl
 • Is er na het advies van de onderwijsconsulent nog geen oplossing, dan kunnen ouders een oordeel vragen aan de geschillencommissie toelating en verwijdering passend onderwijs, bij het College voor de Rechten van de Mens (CVRM) of kunnen ze het geschil voorleggen aan de rechter.
  Meer informatie: www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/geschillencommissie-passend-onderwijs
  Meer informatie: www.mensenrechten.nl

Voorkomen en oplossen geschillen

Kijk voor meer informatie over het voorkomen en oplossen van geschillen tussen ouders en school op www.geschillenpassendonderwijs.nl

Meer over Onderwijs
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over