Een grote groep AWBZ-cliënten gaat vanaf 1 januari over naar de Wmo, de Jeugdwet of de zorgverzekeringswet. Gegevens van deze cliënten worden in juli overgedragen naar de nieuwe uitvoerders. Staatssecretaris Van Rijn gaat deze cliënten niet per brief informeren over deze gegevensoverdracht en laat het informeren over de individuele situatie over aan de nieuwe uitvoerders. Dit blijkt uit antwoorden die Van Rijn heeft gegeven op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer.

Ieder(in) pleit voortdurend en nadrukkelijk voor een zorgvuldig communicatietraject rond de veranderingen in de langdurige zorg. In zijn antwoorden aan de Tweede Kamer bevestigt Van Rijn expliciet dat bij het informeren van cliënten zorgvuldigheid en toepassing van de privacy-regels centraal staan. Ieder(in) vindt dat als mensen vragen hebben over de gegevensoverdracht of over hun individuele situatie, dat duidelijk moet zijn waar zij met hun vragen terecht kunnen.

Vooral voor mensen die nu zorg vanuit de AWBZ hebben en in een overgangsregime gaan vallen, is het van belang dat zij tijdig en gericht geïnformeerd worden over het voor hun geldende overgangsrecht, en wat dit voor hen betekent. Duidelijkheid over het kunnen continueren van kwalitatief goede zorg en ondersteuning is juist voor deze mensen van groot belang.

Het ministerie van VWS gaat cliënten op verschillende manieren informeren over de veranderingen. Eerst zullen cliënten geïnformeerd worden door het Rijk over het waarom, wat en wanneer van de veranderingen via berichtgeving in kranten, folders, websites, radio, televisie en bijeenkomsten. Het gaat niet alleen om informatie over wat gaat veranderen, maar ook over de continuïteit van zorg, dat geborgd wordt in het overgangsrecht in de relevante wetten. Hierna zullen cliënten door gemeenten, zorgverzekeraars en andere uitvoeringsorganisaties zoals het CAK concreter worden geïnformeerd over wat er in de persoonlijke situatie verandert.

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over