Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders met een beperking gaat stemmen niet altijd makkelijk of vanzelf. Zij ervaren drempels bij de toegankelijkheid van verkiezingen. Veel gemeenten maken hier al werk van, maar om dit nog beter te kunnen doen is ambitie, menskracht en budget nodig. Om de toegankelijkheid van verkiezingen verder te verbeteren heeft het kabinet onlangs besloten dat gemeenten eenmalig in totaal €2,7 miljoen ontvangen. 

Minister Hanke Bruins Slot: “Het is de inzet van mij, gemeenten en belangenorganisaties dat elke verkiezing toegankelijk is. Het is belangrijk dat kiezers zo zelfstandig mogelijk kunnen stemmen. Met deze bijdrage ondersteunen we het werk dat gemeenten daarin doen dan ook met een financiële impuls.” 

Ga in gesprek met mensen om wie het gaat

Illya Soffer, directeur van Ieder(in) vindt het goed nieuws dat gemeenten extra geld krijgen voor het toegankelijker maken van verkiezingen. “Ons advies aan gemeenten is om in gesprek te gaan met mensen om wie het gaat en hun vertegenwoordigende organisaties.” De extra financiële impuls biedt een goede start om samen met de gemeente te kijken wat nodig is om de toegankelijkheid te verbeteren.

Wat je als lokale belangenbehartiger kunt doen

Gemeenten kunnen deze bijdrage naar eigen inzicht inzetten om de toegankelijkheid van de verkiezingen voor personen met een beperking te verbeteren. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan verbeteringen van de fysieke en sociale toegankelijkheid en verbetering van toegankelijke en begrijpelijke informatie. Als lokale belangenbehartiger kun je met je gemeente in gesprek over de beste aanpak in jouw gemeente. Maak hiervoor gebruik van de geactualiseerde handreiking Toegankelijke verkiezingen van Ieder(in). Hierin staat op een rij wat er belangrijk is bij het goed regelen van de toegankelijkheid.

Een motie indienen

Wat je als lokale belangenbehartiger ook kunt doen is via de gemeenteraad een motie laten indienen. Vraag daarin bijvoorbeeld of het College op de hoogte is van het extra geld dat de gemeente krijgt voor toegankelijke verkiezingen. En wat de aanpak van het College is. Vraag hen in de motie ook om hierover in gesprek te gaan met de mensen om wie het gaat en dat het College blijft informeren over de voortgang. Onderaan dit bericht kun je een voorbeeldmotie downloaden.

Meer informatie over toegankelijkheid van en communicatie over verkiezingen

In de toolkit Verkiezingen van de Rijksoverheid en op de themapagina Toegankelijke verkiezingen op de website van Ieder(in) vind je nog veel meer informatie en tips over hoe verkiezingen en de communicatie daarover toegankelijk te maken zijn. 

Lees hier het persbericht van het ministerie.

Deel dit bericht