Donderdag 31 januari bespreekt de Tweede Kamer de problemen met passend onderwijs. Bij de samenwerkingsverbanden blijft te veel geld voor passend onderwijs op de plank liggen. Dit geld komt niet terecht bij scholen, leerkrachten en kinderen. Verkeerde besteding van deze budgetten leidt tot meer thuis zitten of helemaal uitvallen van leerlingen met een ondersteuningsvraag.
Kinderen in de klas van achteren gezien, steken vinger op in de klas

In een brief aan de Kamerleden vragen Ouders & Onderwijs, Ieder(in) en Mind onder meer om de volgende zaken:

  • Stel een maximum aan de reserves die een samenwerkingsverband mag opbouwen.
  • Geef een overzicht van de ondersteuningsmiddelen die zijn ingezet per school en in welke vorm.
  • Onderzoek of samenwerkingsverbanden noodzakelijk zijn om ondersteuningsmiddelen te verdelen. Kijk daarbij naar alternatieven zoals persoonsvolgende of persoonsgebonden ontwikkelbudgetten, zodat de zorg en begeleiding beter op maat worden geleverd.

Inspraak ouders ontbreekt

Dat samenwerkingsverbanden enorme hoeveelheden zorg- en ondersteuningsgeld kunnen oppotten, is het gevolg van een systeem dat niet functioneert en is mede mogelijk doordat ouders nauwelijks inspraak hebben. Ouders hebben weinig zeggenschap omdat de regie volledig in handen van de samenwerkingsverbanden ligt, ongeacht of dit via het school- of expertisemodel is ingericht. Dit is een van de onwenselijke gevolgen van de Wet passend onderwijs.

Het probleem zit ook in de Wet passend onderwijs

De Wet passend onderwijs werd ruim vier jaar geleden ingevoerd maar werkt nog steeds niet. Van kinderziekten kan niet meer worden gesproken; de problemen zijn structureel. Het onderwijs blijkt in veel gevallen allesbehalve passend en allerminst inclusief.

De verzuimcijfers, die de minister in februari openbaar maakt, zijn naar verwachting weer opgelopen en het percentage leerlingen in het speciaal onderwijs is gegroeid. Reden genoeg om het systeem van passend onderwijs kritisch tegen het licht te houden.

De brief wordt ook ondersteund door Per Saldo en Defence for Children.

Hieronder leest u de brief aan de Tweede Kamer over het passend onderwijs.

20190130_Brief_TK_AO_Passend_Onderwijs_a.pdf – PDF (168 KB)
20190130_Brief_TK_AO_Passend_Onderwijs_a.docx – docx (87 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over