De gele informatieborden met aankomst- en vertrektijden van treinen blijven voorlopig op de NS-stations staan. Ieder(in) heeft samen met andere consumentenorganisaties hiervoor gepleit en is tevreden met het besluit van de NS. Voor te veel reizigers zijn de huidige digitale informatiemiddelen geen goed alternatief. Ouderen, maar ook mensen die slechtziend zijn en mensen met een verstandelijke beperking maken nog vaak gebruik van de gele vertrekstaten.
Illustratief: trein aan perron

Ieder(in) zit met andere consumentenorganisaties in het Locov (Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer). Het Locov heeft de NS geadviseerd om het aantal gele vertrekstaten met reisinformatie voorlopig niet te verminderen. Samen gaan Locov en NS nu onderzoeken hoe statische en dynamische reisinformatiemiddelen op stations wél op een goede manier kunnen worden gecombineerd. Niet het afschaffen van middelen maar het verbeteren van de informatievoorziening staat daarbij centraal.

Dynamische informatievoorzieningen

De NS wilde per 1 april 2014 starten met het geleidelijk verminderen van het aantal gele vertrekstaten: van 3.400 gele informatieborden naar nog maar 700. De NS wilde dit omdat steeds meer reizigers reisinformatie via internet, de mobiele telefoon of elektronische borden op de stations bekijken.

Dynamische informatievoorzieningen zoals digitale treinaanwijzers op de perrons en mobiele toepassingen zouden volgens NS statische informatiemiddelen, zoals de gele vertrekstaten, in de toekomst minder nodig maken. NS ziet nu al dat steeds minder mensen gebruik maken van de vertrekstaten.

Gele informatieborden zijn nuttig

Na overleg met Locov heeft NS besloten de plannen op een laag pitje te zetten. De consumentenorganisaties zijn tevreden met dit besluit van NS. “Met een smartphone of tablet en de juiste app kunnen veel reizigers handig hun reis plannen en onderweg beschikken over actuele vertrektijden en vertreksporen. Maar toch maakt 3-5% van de reizigers nog gebruik van de gele vertrekstaten. Dat zijn te veel mensen om te negeren. Gelukkig ziet NS ook het belang van statische reisinformatie in” aldus het Locov.

De consumentenorganisaties zien statische informatie als noodzaak voor reizigers zonder smartphone, overstappende (buitenlandse) reizigers, reizigers die op zoek zijn naar een totaaloverzicht, en slechtzienden evoor wie de leesbaarheid van digitale displays een probleem vormt.

Ook zijn digitale informatiemiddelen sterk afhankelijk van techniek. In de keten van bron en beeldscherm kunnen schakels falen. Statische informatie blijft daarmee een goed alternatief voor alle reizigers in geval van storingen aan het informatiesysteem.

Samen werken aan verbetering informatievoorziening

Hans Peters, Directeur Commercie NS: , Het gesprek met de consumentenorganisaties over dit onderwerp heeft vele nuttige ideeën opgeleverd. In overleg met Locov gaan we daarom een alternatief ontwikkelen, waarbij we voorbeelden uit het buitenland zullen betrekken. De verbeteringen zullen we vervolgens stapsgewijs invoeren.‚

*In het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov) behartigen consumentenorganisaties de belangen van de treinreiziger. Zij doen dat door het voeren van overleg met de Nederlandse Spoorwegen (NS), ProRail en met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De consumentenorganisaties geven advies aan NS, ProRail en het ministerie. Deelnemende partijen zijn Ieder(in), ANWB, Consumentenbond, Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties, Fietsersbond, Landelijkse Studentenvakbond, Reizigersvereniging ROVER, Prorail, NS reizigers, NS Highspeed, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Deel dit bericht

Meer nieuws over