De laatste stappen op weg naar het van kracht worden van het VN-verdrag worden nu genomen. Het VN-verdrag ligt op het moment ter inzage bij de VN en wordt op 14 juli echt van kracht in Nederland. Voor goederen en diensten wordt gelijke behandeling vanaf die datum verplicht.

Een belangrijk gevolg van het VN-verdrag is de aanpassing van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Deze wet is uitgebreid met goederen en diensten. De wet gold al voor onderwijsinstellingen, werkgevers, aanbieders van woningen en openbaarvervoersbedrijven. Ze geldt vanaf nu ook voor o.a. horecagelegenheden, musea, winkels, bioscopen, verzekeraars en zorginstellingen. Zij zijn verplicht om aanpassingen te doen voor mensen met een beperking en assistentiehonden toe te laten.

Mensen met een beperking die zich gediscrimineerd voelen bij de toegang tot goederen en diensten, kunnen zich vanaf 14 juli – als het VN-verdrag van kracht wordt – wenden tot het College voor de Rechten van de Mens.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over