Een gemeentelijke zorgverzekering kan een aantrekkelijke zorgverzekering zijn voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten. Voor mensen met een beperking of chronische ziekte kan deze verzekering voordeel bieden omdat de dekking vaak uitgebreider is.

Nog niet alle gemeenten bieden deze verzekering aan en de voorwaarden en kwaliteit verschillen per gemeente. Gemeenten met een gemeentelijke zorgverzekering besluiten elk jaar welke voorwaarden gelden voor het komende jaar. Voor iedereen die lokaal opkomt voor de belangen van mensen met een bekering of chronisch zieken ligt hier dus een kans.

Ontwikkelding gemeentepolis

De afgelopen 2 jaar publiceerde Ieder(in) een informatieblad over de gemeentelijke zorgverzekering. Van dit informatieblad is nu een update beschikbaar, met gegevens over 2016, 2017 én 2018. Uit de geactualiseerde cijfers blijkt dat meer dan de helft van de mensen met een hoge zorgkosten en een laag inkomen een gemeentepolis heeft. De cijfers zijn afkomstig uit onderzoek onder ruim 300 gemeenten. De gemeentelijke zorgverzekering is een collectieve verzekering voor mensen met een laag inkomen. Duidelijk wordt dat een steeds grotere groep wordt bereikt met een passend aanbod waarbij de financiële bijdrage van de gemeente ook toeneemt.

Stappenplan voor belangenbehartigers

Het informatieblad helpt lokale belangenbehartigers die met hun gemeenten in gesprek gaan over de gemeentelijke zorgverzekering. Het informatieblad bevat een stappenplan om in gesprek te komen met de gemeente over de gemeentepolis. Hier kunt u lezen hoe u als belangenbehartiger over de voorwaarden van de gemeentepolis in gesprek kunt gaan met uw gemeenten. U kunt lezen hoe u dit aanpakt, hoe u zich voorbereidt en wat belangrijk is om voor ogen te houden. Van belang zijn zaken als keuzevrijheid, de dekking van de pakketten, de mogelijkheid om goede aanvullende verzekeringen af te sluiten en zonder problemen te kunnen overstappen vanuit andere verzekeringen.

De cijfers in informatieblad laten zien hoe de gemeentelijke zorgverzekeringen in Nederland zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en hoe ze worden gebruikt. Deze gegevens kunt u gebruiken om uw eigen gemeente te beoordelen en te vergelijken met andere gemeenten.

Hieronder kunt u het informatieblad downloaden.

Deel dit bericht