Gemeenten gaan aan de slag met het maken van een Omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een belangrijk instrument. Het is richtinggevend voor al het beleid over de natuurlijke en gebouwde omgeving en kan bijdragen aan een toegankelijke leefomgeving.

Participatie is een belangrijke pijler voor de omgevingsvisie. Voor lokale belangenbehartigers is dit een mooie kans om ervoor te zorgen dat toegankelijkheid een plek krijgt in de gemeentelijke omgevingsvisie. Biedt bijvoorbeeld aan om mee te denken over de visie of dien een zienswijze in als de concept omgevingsvisie (ontwerpvisie) gereed is. Lees meer achtergrondinformatie en tips in dit infoblad.

Downloads:

1551_informatieblad_Omgevingsvisie_def_05072018.docx – docx (1 MB)
1562_informatieblad_Omgevingsvisie_def_05072018.pdf – PDF (868 KB)

Deel dit bericht