De gemeenten Utrecht en Montferland stonden gisteren voor de rechter vanwege het sterk verminderen respectievelijk van het stopzetten van de huishoudelijke hulp. In beide gevallen werd de gemeente in het ongelijk gesteld. De rechters vonden ook nu weer dat de gemeente eerst goed onderzoek had moeten doen naar de individuele situatie van de betrokkenen.

In Montferland ging het om twee mensen die normaal gesproken 2,5 uur huishoudelijke hulp per week zouden krijgen. Maar die nu niets meer kregen omdat de gemeente sinds 1 januari een nieuwe beleidsregel hanteert. Te weten: de eerste drie uur huishoudelijk hulp zijn algemeen gebruikelijk. Mensen moeten die voortaan zelf betalen.

De rechter bleek er niet van overtuigd dat de gemeente drie uur zorg als algemeen gebruikelijk mag betitelen. En wat zeker niet mag, is daarbij de persoonlijke situatie buiten beschouwing laten. Dus ook hier had de gemeente onderzoek moeten doen of bijvoorbeeld het zelf betalen van schoonmaakhulp wel mogelijk is.

Heel verheugend is ook dat het schoonhouden van het huishouden wel degelijk onder de Wmo 2015 valt, volgens deze rechter. Dit wordt door veel gemeenten ontkend. De rechter zegt in zijn uitspraak dat als er geen huishoudelijke hulp is, de betrokkenen het risico lopen te vervuilen. Een schoon huis is een voorwaarde om thuis te kunnen blijven en dus is hulp in het huishouden een taak van de gemeente.

Utrecht

In Utrecht ging het om twee burgers van wie de hulp was teruggebracht naar 1,5 uur per week. Dit is het aantal uren dat Utrecht sinds 1 januari aanbiedt via de algemene voorziening. De rechter vond op zich deze algemene voorziening voldoende onderbouwd. Maar ook hier gold weer, dat de gemeente goed onderzoek had moeten doen of de betrokkenen met deze voorziening uit de voeten kunnen. Dit onderzoek moet de gemeente nu binnen vier weken alsnog gaan doen.

Conclusie

De conclusie van alle rechtszaken tot nu is duidelijk. Ook onder de nieuwe Wmo is de gemeente verplicht om bij een aanvraag voor huishoudelijke hulp of wijziging van indicatie zorgvuldig onderzoek te doen., Daarbij moet een werkelijk gesprek met de burger worden gevoerd, en geen mededelingenrondje waarin de nieuwe wet naar het inzicht van de gemeente wordt uitgelegd‚, zegt de bekende Wmo-advocaat Matthijs Vermaat in zijn reactie.

Hij voegt eraan toe, Voordat zo‚ n gesprek plaatsvindt moet de gemeente laten weten dat iemand zich mag laten bij staan door een cliëntondersteuner (of iemand anders) en dat ook een eigen oplossing (een persoonlijk plan) kan worden ingeleverd. Daar zal de gemeente dan rekening mee moeten houden.,

Melden

Gemeenten moeten bij het vaststellen van de huishoudelijke hulp dus zorgvuldig te werk gaan. Mocht dat in uw geval niet zijn gebeurd, dan kunt u dat melden bij info@juridischsteunpunt.nl. Afhankelijk van de inhoud van de melding kijken wij of wij kunnen meedenken, adviseren of dat het voeren van een procedure wenselijk is.

Zorgen blijven

De laatste tijd wordt duidelijk dat veel gemeenten algemene maatregelen afkondigen om op de huishoudelijke hulp te bezuinigen, zonder naar de persoonlijke situatie te kijken. Daarbij hopen ze er blijkbaar op dat de meeste mensen dit klakkeloos accepteren. Als iemand echter bezwaar maakt of aankondigt dat hij naar de rechter stapt, dan krabbelen veel gemeenten terug en bieden ze alsnog een voorziening aan.

Maatwerk in huishoudelijke hulp is dan alleen nog toegankelijk voor mensen die gaan, piepen. We roepen gemeenten op om dit piepsysteem de rug toe te keren. En burgers goede informatie over Wmo-voorzieningen te verstrekken en over de daarbij geldende procedures.

Meer over Zorg
Terug naar Home

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over