De Stichting Waarmerk Drempelvrij onderzocht in opdracht van gehandicaptenorganisaties de toegankelijkheid van gemeentelijke websites. Slechts acht van de ruim 400 gemeentelijke websites voldoen aan de toegankelijkheidseisen van het waarmerk Drempelvrij.nl.de belangenorganisatie van mensen met een visuele beperking Viziris, de CG-Raad en Bartiméus maken zich ernstige zorgen en bepleiten wettelijke verankering van toegankelijkheidseisen.

In vergelijking met de zogeheten Accessibility Monitor uit het voorjaar van 2010 zijn de resultaten verslechterd. Van de nu onderzochte 33 gemeentelijke sites voldoet geen enkele aan de webrichtlijnen van Drempelvrij. Deze conclusie is bedroevend omdat nog in 2008 in een convenant met de overheid is afgesproken dat gemeenten aan deze webrichtlijnen moeten voldoen.

Goedkope informatie voor iedereen

Met voor iedereen toegankelijke websites kunnen gemeenten miljoenen besparen op loketten, inzet van baliepersoneel, telefoon en papier. Informatie over bijvoorbeeld het ophalen van grofvuil, het afhalen van een geboortebewijs of het regelen van een verhuizing is te vinden op gemeentelijke sites.
Van burgers wordt heden ten dage verwacht dat zij deze en andere informatie afnemen via de website. Om alle burgers zonder uitzondering ook die mogelijkheid te bieden is het nodig dat de gemeentelijke websites voor iedereen bruikbaar zijn.

Wettelijke verankering

Voor de CG-Raad is met dit onderzoek bewezen dat een convenant niet werkt en wettelijke verankering van toegankelijkheidseisen voor websites noodzakelijk is. Minister Verhagen heeft een wetsvoorstel, wijziging Telecommunicatie‚ naar de Tweede Kamer verstuurd. De CG-Raad wil dat in die wet wordt vastgelegd dat websites van overheden en publieke organisaties over vijf jaar toegankelijk zijn. Voor de termijn van 5 jaar wordt gekozen, om overheden en publieke organisaties de kans te geven, om zonder extra kosten hun websites toegankelijk te maken. De gemiddelde levensduur van een website is namelijk 3 tot 5 jaar.

De CG-Raad en Viziris gaan op wettelijke verankering aandringen bij de Tweede Kamer en de ministers Verhagen en Donner.

Downloads:

388_persbericht-toegankelijkheid-websites.doc – doc (25 KB)
389_Quickscangemeente24112010-1.pdf – PDF (313 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over