Sinds vorig jaar december zijn er veel rechtszaken geweest over het stopzetten of verminderen van de huishoudelijke hulp. Steeds opnieuw zijn gemeenten daarbij op vingers getikt dat dit niet mag zonder deugdelijk onderzoek te doen naar de persoonlijke situatie. Veel gemeenten trekken zich hier niets van. Dit blijkt uit de meer dan 200 meldingen die bij Ieder(in), de koepelorganisatie van chronisch zieken en mensen met een beperking, hierover zijn binnengekomen.

Illya Soffer directeur van Ieder(in) vindt het ronduit schokkend dat tientallen gemeenten de uitspraken van de rechters aan hun laars lappen., Zomaar schrappen van hulp mag niet. Daar zijn de rechters heel duidelijk over geweest. Toch gebeurt het nog steeds op grote schaal.

Verder houden de gemeenten zich vaak ook niet aan de voorgeschreven procedures. Als de gemeente de hulp stopzet of vermindert moet ze hierover een officieel besluit versturen, waartegen mensen bezwaar kunnen maken. Ook dit gebeurt niet. Vaak sturen gemeenten gewoon een standaardbrief waarin staat dat de hulp stopt en dat men voortaan zelf de hulp moet regelen en betalen. Eventueel tegen een gereduceerd tarief. Hierdoor hebben heel veel mensen het gevoel dat het stoppen van hulp een voldongen feit is, waartegen ze niets kunnen doen.

Schoonmaakbedrijf doet de intake

Uit de meldingen blijkt dat veel gemeenten de medewerkers van het schoonmaakbedrijf of de zorgaanbieder laten vaststellen hoeveel hulp iemand nog nodig heeft. Zij vertellen de cliënt vaak simpelweg dat er minder geld beschikbaar is en dat er even gekeken moet worden hoe dat het beste geregeld kan worden. Soffer, Van een serieus onderzoek naar de persoonlijke situatie is daarbij geen sprake. Laat staan dat mensen weten dat ze ook een onafhankelijke cliëntondersteuner mogen meenemen naar dit gesprek en dat er een verslag van het gesprek moet worden gemaakt.

Alleen mondige mensen krijgen hulp

Soffer constateert dat veel gemeenten op hun schreden terugkeren zodra iemand bezwaar aantekent of aankondigt naar de rechter te stappen., Dus de mondige mensen krijgen dan alsnog hulp. Maar voor de andere mensen in die gemeente verandert er niets. En dat zijn vaak de kwetsbaarste mensen die niet weten dat bezwaar maken loont of niet de puf hebben om zich hiertegen te verzetten. De ongelijkheid die hierdoor ontstaat is onaanvaardbaar.,

Soffer vindt dat het schrappen van de huishoudelijke hulp haaks staat op het beleid om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen., Veel mensen met een handicap of een chronisch ziekte kunnen niet zonder die hulp. Bovendien hebben ze vaak een laag inkomen. Dus zelf huishoudelijke hulp inkopen is vaak niet mogelijk. Het schrappen van deze voorziening brengt hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid in gevaar.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over