Veel gemeenten schrappen in 2015 de bestaande hulp in het huishouden voor mensen met een beperking en ouderen. Hierbij overtreden ze massaal de wettelijke regels, zegt Ieder(in) de koepelorganisatie van chronisch zieken en mensen met een beperking. Vandaag stapt de eerste cliënt hierover naar de rechter, met juridische ondersteuning van Ieder(in).
Illya Soffer

Veel mensen met een beperking hebben van hun gemeente een brief gekregen waarin staat dat de hulp in het huishouden in 2015 wordt geschrapt. Gemeenten geven vervolgens aan dat mensen die hulp voortaan zelf moeten regelen en betalen. Soms bieden gemeenten wel de mogelijkheid om hulp in te kopen tegen een gereduceerd tarief bij vooraf geselecteerde aanbieders.

Meerdere wetten overtreden

Dit zomaar schrappen van de huishoudelijke hulp is in strijd met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waaronder de huishoudelijke hulp valt.

Bovendien handelen gemeenten ook nog in strijd met het Europese mensenrechtenverdrag en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (Algemene wet bestuursrecht). Deze conclusie trekt Ieder(in) op basis van gesprekken met gespecialiseerde juristen.

Al deze wetten schrijven namelijk voor dat het stopzetten van een voorziening alleen kan als het gebeurt op basis van gedegen onderzoek en als er sprake is van een fatsoenlijke motivering.

Persoonlijk gesprek verplicht

Wat betekent dit als het gaat om huishoudelijke hulp? De gemeente mag de algemene regels voor huishoudelijke hulp veranderen. Ook voor mensen die al hulp krijgen. Maar vervolgens moet de gemeente dan via een persoonlijk gesprek onderzoeken of deze algemene regels passend zijn voor de individuele zorgvrager. Zo niet, dan moet de gemeente alsnog schoonmaakhulp, op maat‚ aanbieden.

Illya Soffer, directeur van Ieder(in), is zeer verontrust over deze handelwijze van gemeenten., De Wet maatschappelijke ondersteuning is juist bedoeld om de zelfredzaamheid van mensen met een beperking te bevorderen; het schrappen van de huishoudelijke hulp verkleint de zelfredzaamheid juist. Kern van de wet is dat de gemeenten en burger met elkaar in gesprek gaan en gezamenlijk vaststellen wat er nodig is om zelfredzaamheid te realiseren. Dit principe wordt nu met voeten getreden.

Eerste rechtszaak

Vandaag stapt de eerste cliënt hierover naar de rechter. Het gaat om een hoog bejaard stel dat dankzij huishoudelijke hulp zelfstandig kan blijven wonen. Zij hadden zeven uur huishoudelijke hulp en de gemeente gaat deze hulp – zonder nader onderzoek – per 1 januari stopzetten. Met juridische steun van Ieder(in) hebben deze mensen nu een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechter.

Illya Soffer, We roepen ook staatssecretaris Van Rijn op om gemeenten erop te wijzen dat deze handelwijze niet kan. Bij Ieder(in) komen veel verontruste mails en telefoontjes binnen van mensen die hun huishoudelijke hulp dreigen te verliezen. Vaak gaat het om mensen met zware beperkingen die niet weten hoe ze het zonder die hulp moeten rooien. Zelf de hulp inkopen, kunnen zij zich niet veroorloven.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over