Gemeenten regelen het Wmo-vervoer. Om vervoer goed te kunnen regelen, is het belangrijk dat beleidsmedewerkers met belangenbehartigers en mensen met een beperking bespreken wat gebruikers nodig hebben. Guy Hermans van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer: "Beleidsmedewerkers Wmo kunnen zorgen voor toegankelijk, veilig en duurzaam vervoer voor iedereen. Het is dan goed om te weten welke kwaliteitsaspecten van belang zijn voor mensen met een beperking. Samen met gebruikers, vervoerders en mogelijk andere gemeenten kunnen zij dit afstemmen.'

Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) helpt gemeenten, provincies en stadsregio’s bij het organiseren van het vervoersbeleid. Guy Hermans is projectmanager collectief vervoer bij het KpVV. Guy: “We ondersteunen gemeenten, provincies en stadsregio’s door het geven van praktijkgerichte kennis Žn door het samenbrengen van mensen die bij het vervoer betrokken zijn. Zo organiseren we bijeenkomsten over collectief vervoer voor beleidsmedewerkers, gebruikers en vervoerders. Ook geven we een cursus over dit thema voor beleidsmedewerkers Wmo.’

Kwaliteitsaspecten voor vervoer

Het KpVV werkte samen met andere (belangen)organisaties, waaronder de CG-Raad en Platform VG, aan handboeken met richtlijnen voor goed en veilig vervoer en hoe je dit kunt organiseren. Guy: “In de handboeken staan ook kwaliteitsaspecten genoemd over veilig vervoer voor mensen met een beperking. Voor mensen in een rolstoel bijvoorbeeld is het belangrijk dat chauffeurs weten hoe zij de rolstoel veilig vast kunnen zetten. Hier zijn richtlijnen voor. Ook moet een dergelijke vastzet-mogelijkheid aanwezig zijn in de vervoersvoorziening.’

De rijvaardigheid van en bejegening door chauffeurs zijn eveneens belangrijke aspecten. Guy: “Mensen die moeilijk ter been zijn, moeite hebben met hun evenwicht, mensen die een rollator of rolstoel gebruiken, hebben tijd nodig om goed te gaan zitten. Het is belangrijk dat de chauffeur hier rekening mee houdt. Mensen die slecht zien of horen of dingen moeilijk begrijpen, hebben aangepaste informatie nodig. Chauffeurs kunnen op deze onderwerpen worden geschoold. Dit gebeurt onder andere door trainingen waarbij ervaringsdeskundigen betrokken zijn.’

Samen oplossingen zoeken

Beleidsmedewerkers kunnen deze handboeken gebruiken om te weten te komen wat de kwaliteitsaspecten zijn. Vervolgens kunnen zij kijken welke doelgroepen zij in de gemeente hebben en wat de belangrijke aspecten zijn. Hoe zou je voor hen goed en veilig vervoer kunnen regelen? Guy: “Bijvoorbeeld: de regiotaxi kan en mag een kwartier voor en een kwartier na het afgesproken moment komen. Mensen met een beperking staan soms – ook buiten in de kou – lang te wachten op een regiotaxi. Je zou hiervoor een terugbelservice kunnen instellen. De chauffeur van de regiotaxi belt dan als hij er aan komt. Dit soort oplossingen kun je samen met gebruikers, vervoerders en gemeenten bedenken.’

Inspraak reizigers

Een gemeente is verplicht om gebruikers van het Wmo-vervoer te raadplegen. Dat kan via de officiŽle inspraak-weg met de Wmo-raad of direct met de gebruiker. Guy: “Het is goed om direct met de mensen om wie het gaat in gesprek te gaan over oplossingen en mogelijkheden. Je kunt mensen die net een reis hebben gemaakt, bellen om te vragen naar de ervaringen. Of je kunt een panel samenstellen, met ervaringsdeskundigen.’

Belangenbehartigers

Belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen kunnen een goede bijdrage leveren als het gaat om het bewustmaken van beleidsmedewerkers Wmo. Guy: “Laat je zien en horen tijdens belangrijke overlegmomenten. Bijvoorbeeld bij de Wmo-raad of tijdens lokale of regionale bijeenkomsten over dit onderwerp. Belangenbehartigers kunnen ook ervaringsparcours organiseren, waarbij beleidsmedewerkers ervaren hoe het is om met een rolstoel in de bus te komen of geblindeerd en met een blindenstok de weg te vinden naar een bushalte. Daarnaast kunnen belangenbehartigers aan mensen met een beperking laten zien dÌÁt zij met het openbaar vervoer kunnen reizen en hoe zij dat kunnen doen.’

Verder lezen

Klik hier voor meer informatie over het Handboek Wmo vervoer Klik hier voor meer informatie over inspraak doelgroepenvervoer In 2015 wijzigt de Wmo ingrijpend doordat taken vanuit de AWBZ naar de Wmo gaan. Naar verwachting verstrekken gemeenten dan minder Wmo vervoersvoorzieningen. Bron: Blijf Veilig Mobiel

Deel dit bericht

Meer nieuws over