Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben vaak hoge zorgkosten en een laag inkomen. Gemeenten kunnen hen op verschillende manieren financieel ondersteunen. Bijvoorbeeld met een gemeentepolis. Op 13 september is er een online informatiebijeenkomst over de gemeentepolis en andere vormen van inkomensondersteuning. Daarnaast publiceert Ieder(in) een informatieblad met actuele informatie over deze collectieve verzekering. 

Wat is de gemeentepolis?

Gemeenten ontvangen geld van de landelijke overheid om mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten financieel te ondersteunen. Ze kunnen dit bijvoorbeeld doen via een gemeentepolis. Deze gemeentelijke zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Gemeenten betalen mee aan de premie.

Informatieblad gemeentepolis

Per gemeente verschillen de voorwaarden om in aanmerking te komen en de hoogte van bijdrage aan de premie. In het jaarlijkse informatieblad van Ieder(in) kun je lezen hoe gemeenten de gemeentepolis inrichten en welke keuzes zij maken. Dit kan jou als lokale belangenbehartiger helpen om dit onderwerp te bespreken in je gemeente. 

Lees het informatieblad gemeentepolis 2023. 

Kans voor belangenbehartigers

Gemeenten met een gemeentelijke zorgverzekering besluiten elk jaar in september welke voorwaarden gelden voor het komende jaar. Voor lokale belangenbehartigers is dit een kans om in gesprek te gaan met de gemeente. Sommige gemeenten bieden (nog) geen gemeentepolis aan en niet overal zijn de voorwaarden goed genoeg. 

Als een gemeente ervoor kiest om een gemeentepolis aan te bieden, dan zijn de volgende voorwaarden belangrijk:

 

  • De gemeente geeft een goede bijdrage in de kosten van de premie.
  • Inwoners kunnen kiezen uit een beperkte en meer uitgebreide verzekering. 
  • Inwoners krijgen goede informatie over de mogelijkheden.  

Bijeenkomst over de gemeentepolis en andere inkomensondersteuning

Op 13 september van 14.00 uur tot 16.00 uur organiseert Ieder(in) een online informatiebijeenkomst over de gemeentepolis en andere vormen van inkomensondersteuning.

We vertellen hoe je in gesprek kunt gaan over de gemeentepolis, met als doel dat de gemeente deze aan gaat bieden of gaat verbeteren. Verder krijg je tijdens de bijeenkomst meer informatie over andere mogelijkheden die een gemeente heeft voor inkomensondersteuning voor mensen met hoge zorgkosten.   

Meld je aan voor de bijeenkomst. 

Downloads

Informatieblad Gemeentelijke zorgverzekering (pdf) 

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over