Heeft u een klacht en komt u er met uw zorgaanbieder niet uit? Dan kunt terecht bij De Geschillencommissie. Dit is dé organisatie in Nederland voor het beoordelen van geschillen met zorgaanbieders. De Geschillencommissie is onafhankelijk en onpartijdig. Geschillen worden op een snelle, eenvoudige, goedkope en laagdrempelige manier opgelost.

Geschillen kunt u digitaal of schriftelijk indienen. Ook de procedure is digitaal of schriftelijk. De kosten zijn laag: u betaalt, €52,50 klachtengeld. Geeft De Geschillencommissie u gelijk, dan krijgt u dit bedrag terug. De procedure is eenvoudig, zodat u geen advocaat nodig heeft. Bovendien is de uitspraak van de commissie bindend en is gewaarborgd dat een uitspraak altijd wordt nagekomen door de zorgaanbieder.

Zorginstellingen

Bij de geschillencommissie, Zorginstellingen‚ kunt u terecht voor geschillen over (letsel)schade ontstaan door bijvoorbeeld een operatie of een behandeling in een algemeen ziekenhuis. Tevens kunt u terecht bij beschadiging of vermissing van eigendommen of onvoldoende zorgverlening. Inmiddels heeft zich ook een aantal instellingen voor gehandicaptenzorg aangesloten.

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

Bij de geschillencommissie, Verpleging, Verzorging en Thuiszorg‚ kunt u terecht voor geschillen over de zorg die u heeft gekregen van bijvoorbeeld een verpleeghuis, een verzorgingshuis, in de thuiszorg, jeugdzorg/consultatiebureauzorg of kraamzorg. De commissie behandelt uiteenlopende geschillen. Daarbij kunt u denken aan een behandelplan dat niet goed was of een opname of ontslag waarbij iets verkeerd is gegaan. Ook kunt u denken aan onvoldoende informatievoorziening of vermissing van eigendommen.

Zelfstandige Klinieken

De geschillencommissie, Zelfstandige Klinieken. Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen zelfstandige klinieken. Deze klinieken kunnen u behandelen tegen een ziekte of kunnen een verbetering aan het lichaam aanbrengen. U kunt er onder andere terecht voor geschillen over ingrepen die uw uiterlijk veranderen, zoals borstvergroting of -verkleining, liposuctie, ooglidcorrectie, facelift, een laserbehandeling of over schade die u door de behandeling heeft geleden, bijvoorbeeld een wond aan uw arm, been, of hoofd, of beschadiging van uw gebit.

Geestelijke Gezondheidszorg

Bij de geschillencommissie, Geestelijke Gezondheidszorg‚ kunt u terecht wanneer er tijdens een behandeling, begeleiding of verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg iets mis is gegaan. Deze commissie behandelt geschillen over letselschade als gevolg van een onjuist behandel- of zorgplan, waardoor niet de juiste zorg is gegeven. Tevens kunt u terecht bij beschadiging of vermissing van eigendommen, zoals een bril, kleding of schoenen.

Meer weten

Wilt u meer weten over deze geschillencommissies en welke klachten zij kunnen behandelen, kijk dan op de website. U kunt daar nagaan of uw zorgaanbieder is aangesloten. Is dat niet het geval? Vraag uw zorgaanbieder dat dan alsnog te doen. Op de website kunt u ook de jaarverslagen van De Geschillencommissie en uitspraken van behandelde geschillen vinden.

Bron: De Geschillencommissie

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over