Gewoon Bijzonder is een kennisprogramma van ZonMW dat geld beschikbaar stelt voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis over gezondheid, gedrag en participatie van mensen met een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. ZonMW is daarom op zoek naar goede projectideeÌÇn van samenwerkingsverbanden. Belangrijke voorwaarde voor een project is inbreng van ervaringsdeskundigheid.

ZonMw roept wetenschappers, organisaties in zorg, welzijn en onderwijs en (vertegenwoordigers van) mensen met een beperking op om samen een projectidee in te dienen. Belangrijk is dat de organisaties laten zien dat ze goed met elkaar samenwerken. Nog belangrijker is dat ervaringsdeskundigheid van mensen met een beperking in de projectvoorstellen wordt meegenomen.

Kweekvijver Ervaringsdeskundigheid 
Om de ervaringsdeskundigheid goed in te kunnen brengen heeft het programma, samen met de LFB, een kweekvijver Ervaringsdeskundigheid ingericht. Door het volgen van het trainings- en coachingsaanbod binnen deze kweekvijver worden projectmedewerkers zonder en met een beperking toegerust om samen te werken in onderzoeks-, ontwikkel- en implementatieprojecten binnen Gewoon Bijzonder.

Meer informatie, onder andere over de randvoorwaarden voor projecten, leest u op de website van ZonMW  

 

Terug naar Home
 

 

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over