Onafhankelijke cliëntondersteuning kan mensen helpen om zorg of andere hulp zorg goed mogelijk te regelen. Voor het Koploperproject cliëntondersteuning worden nieuwe gemeenten gezocht die samen met inwoners en belangenbehartigers, gehandicapten- of patiëntenorganisaties werken aan betere bekendheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de cliëntondersteuning. Denk je dat jouw gemeente het goed doet? Meld de gemeente voor 7 oktober aan als één van de 25 nieuwe koplopers.

Waarom koplopergemeente worden? Het Koploperproject maakt de kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen gemeenten, aanbieders en inwoners mogelijk. Ook hebben koplopergemeenten een ambassadeursrol in de regio. Koplopers organiseren activiteiten om in hun regio het belang van de functie uit te dragen en goede voorbeelden te laten zien. Verder ga je als koploper lokaal of samen met regiogemeenten aan de slag met een vorm van doorontwikkeling van cliëntondersteuning.

Nieuwe ronde

In 2017 startten de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met ondersteuning van kennisinstituut Movisie, het project Koplopers Cliëntondersteuning om de ontwikkeling van cliëntondersteuning een impuls te geven. Gedurende de eerste twee jaar hebben 26 koplopergemeenten en 2 regio’s het voortouw genomen om aandacht te vragen voor het ontwikkelen van goede, zichtbare cliëntondersteuning. Voor het vervolg is er ruimte gekomen voor 25 nieuwe koplopers.

Meer informatie over de Koplopers en het aanmelden van nieuwe Koplopergemeenten is hier te vinden

Deel dit bericht

Meer nieuws over