Staat onafhankelijke cliëntondersteuning in uw gemeente hoog op de agenda? Werkt de gemeente samen met inwoners en professionals om onafhankelijke cliëntondersteuning goed van de grond te krijgen? Dan zoeken wij uw gemeente! Het Koplopersproject cliëntondersteuning krijgt namelijk een vervolg en daarom zijn we op zoek naar 14 nieuwe koplopergemeenten.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is volop in ontwikkeling. Goede cliëntondersteuning helpt mensen hun weg te vinden in het ingewikkelde zorgstelsel en helpt de zorgvraag duidelijk te krijgen. Een cliëntondersteuner zorgt ook voor een goed voorbereid gesprek tussen gemeente en inwoner.

Beter vindbaar én beschikbaar

Net als bij het eerdere Koplopersproject willen gemeentekoepel VNG, Ieder(in), Movisie en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein gemeenten stimuleren onafhankelijke cliëntondersteuning beter vindbaar en beschikbaar te maken voor burgers. De bedoeling is dat gemeenten, belangenbehartigers en professionals van elkaar leren en het gebruik van cliëntondersteuning bevorderen. Uiteindelijk moeten meer mensen gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Gemeenten die vooroplopen in het vernieuwen en het verbeteren van de cliëntondersteuning willen we in het zonnetje zetten. Als koploper nemen zij het voortouw bij het ontwikkelen en uitdragen van goede, zichtbare cliëntondersteuning.

Criteria

De VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein zullen uit de inzendingen de koplopers selecteren. Daarbij staan vier criteria voorop:

  • staat cliëntondersteuning op de agenda in de gemeente (of regio)?
  • is de inbreng van ervaringsdeskundigen, gehandicapten- en patiëntenorganisaties gegarandeerd?
  • zijn er mooie vernieuwingen voor aandachtspunten als onafhankelijkheid en bekendheid?
  • toont de gemeente ambitie? Bijvoorbeeld cliëntondersteuning ook aan te bieden voor werk, inkomen, leren en wonen?

Wij hopen in elke provincie minstens één koploper te vinden.

Een gemeente aanmelden?

Bent u – of kent u – een gemeente die vooroploopt met onafhankelijke cliëntondersteuning? U kunt een kandidaat Koploper-gemeente aanmelden tot uiterlijk 24 oktober 2018 bij Susan de Vries (Movisie), via s.devries@movisie.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Marijke Hempenius van Ieder(in), 030 720 00 27 of m.hempenius@iederin.nl

Meer achtergrondinformatie vindt u hieronder.

Korte video van Ieder(in) over het belang van onafhankelijke clientondersteuning

Checklist onafhankelijke clientondersteuning waarmee u snel kunt nagaan hoe het gaat in uw gemeente

Deel dit bericht

Meer nieuws over