Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap verplicht landen ervoor te zorgen dat mensen met een beperking gelijkwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Nederland heeft dit VN-verdrag wel ondertekend maar nog niet bekrachtigd (geratificeerd), waardoor Nederland nog niet verplicht is het verdrag na te leven. Daarom is het goed nieuws dat de wetsvoorstellen voor de ratificatie in oktober worden behandeld in de Tweede Kamer.

Het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap werd in 2006 opgesteld. Sinds die tijd wachten mensen met een beperking op de ratificatie van het verdrag voor de Nederlandse regering. Het huidige kabinet werkt aan een Goedkeurings- en Invoeringswet, waarmee het VN-verdrag officieel wordt geratificeerd.

5 verbeterpunten

De Alliantie, een samenwerkingsverband van Ieder(in), de Coalitie voor Inclusie, LFB, LPGGz en PerSaldo, heeft in een brief vijf verbeterpunten voor de wetsvoorstellen gepresenteerd. Deze verbeterpunten hebben ook betrekking op het Plan van Aanpak voor de implementatie van het VN-verdrag. Hieronder treft u deze vijf punten aan:

  1. Borg mainstreaming als uitgangspunt voor effectieve implementatie;
  2. Zorg voor samenhang tussen algemene voorzieningen en individuele aanpassingen;
  3. Maak de Kieswet inclusief;
  4. Het verdrag verdient heroverweging van de interpretatieve verklaringen;
  5. Dring aan op ondertekening en ratificatie van het Facultatief Protocol.

Door de vijf verbeterpunten van de Alliantie over te nemen, zorgt de Nederlandse regering ervoor dat het effect van het VN-verdrag wordt vergroot en dat mensen met een beperking nog beter kunnen deelnemen aan onze samenleving. En daarom heeft de Alliantie de regering verzocht om met betrekking tot het VN-verdrag lef en lust tot innovatie te combineren en te leren van internationale voorbeelden. De brief die de Alliantie hierover heeft gestuurd, treft u hieronder aan.

Terug naar Home

Downloads:

786_15-106_Brief_Alliantie.pdf – PDF (217 KB)
787_15-106_Bijlagen_Alliantie.pdf – PDF (209 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over