Het persoonsgebonden budget (pgb) wordt vanaf 2015 ook verankerd in de Zorgverzekeringswet. Vorige week gingen de zorgverzekeraars hiermee akkoord. Ieder(in) heeft hier samen met Per Saldo steeds voor gepleit en is blij met de overeenkomst. De verankering van het pgb in de Zvw versterkt de eigen regie voor mensen. Zij kunnen nu ook passende verzorging en verpleging via een solide pgb zelf regelen.

Vanaf 2015 worden de zorgverzekeraars verantwoordelijk voor verzorging en verpleging. Tot voor kort zag het er naar uit dat mensen bij de zorgverzekeraars niet konden kiezen voor een pgb. Nu het dit wel kan, betekent dit voor de ruim vijftigduizend pgb‚ ers dat zij – als voldaan wordt aan de voorwaarden- ook deze zorg zelf kunnen inkopen en goed afstemmen op hun behoeften.

Passende zorg

Ieder(in) heeft vanaf het begin gepleit voor een pgb als gelijkwaardig alternatief voor zorg in natura binnen alle stelsels (AWBZ, Wmo en Zvw). Met de verankering van het pgb in de Zvw zoals dit nu wordt voorgesteld, is deze wens een stap dichterbij gekomen. Voor veel mensen is het pgb een belangrijke instrument om passende zorg en ondersteuning zelf te kunnen regelen en de kwaliteit leven te verbeteren.

Minder blij is Ieder(in) dat er nu binnen de Zvw gekozen wordt voor een financiering achteraf. Mensen moeten de kosten voor verpleging/verzorging dus eerst voorschieten. Met name voor mensen met een laag inkomen kan dit tot problemen leiden in de toegang en betaalbaarheid, terwijl ook voor deze groep mensen het pgb vaak wel een uitkomst kan bieden om de zorg op een goede manier te organiseren. Bekeken moet worden of juist voor deze groepen een trekkingsrecht niet een beter alternatief kan zijn.

Voorwaarden

Om straks voor een pgb in aanmerking te komen bij de zorgverzekeraar, zal de zorgvrager moeten voldoen aan voorwaarden van het solide pgb die nu al gelden voor het pgb in de AWBZ. Hij moet kunnen aangeven waarom het gecontracteerde aanbod niet passend is. Ook zal hij een budgetplan moeten maken. Daarnaast moet de zorgvrager aan een van de volgende criteria voldoen:

  • het moet gaan om vaste hulpverlener(s),
  • wisselende momenten, wisselende locaties,
  • hulp op ongebruikelijke momenten,
  • specifieke zorg
  • en eigen hulpmiddelen.

Kinderen en ouderen

Voor kinderen die intensieve kindzorg nodig hebben, kan er direct gekozen worden voor een pgb. De specifieke voorwaarden die hierboven staan, gelden dan niet.
De enige groep die straks niet in aanmerking kan komen voor een pgb voor verpleging en/of persoonlijke verzorging, is die van de ouderen: mensen die als gevolg van het normale ouderdomsproces, beperkingen gaan ondervinden. Krijgt iemand op latere leeftijd reuma, ms of een andere chronische ziekte, dan kan iemand natuurlijk wel kiezen voor een pgb, mits hij of zij aan de voorwaarden voldoet. De precieze invulling van deze voorwaarden wordt nu uitgewerkt; Per Saldo, een van de lidorganisaties van Ieder(in), is hier intensief bij betrokken.

Meer over Zorg
Meer over Geldzaken
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over