Goed vervoer is voor mensen met een beperking of chronische aandoening een cruciale voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. De beschikbaarheid en toegankelijkheid van vervoer is nog niet in orde in Nederland.

Het reguliere openbaar vervoer voldoet lang niet altijd aan de toegankelijkheidseisen en in veel gebieden neemt de fijnmazigheid van het openbaar vervoer af. Mensen met een beperking zijn nog altijd sterk aangewezen op doelgroepenvervoer. Los van verbeteringen in het openbaar vervoer, moet een grote groep vanwege hun beperking altijd op bijzonder vervoer moeten kunnen vertrouwen.

Versnipperd

Doelgroepenvervoer is – mede door de huidige aanbestedingspraktijk en de decentralisaties – erg versnipperd. Reizigers kunnen te maken krijgen met soms wel zeven verschillende regelingen. Ook door bezuinigingen staan de toegang tot en de beschikbaarheid van doelgroepenvervoer sterk onder druk.

Moeilijk gemaakt

Zo zijn zeker 30.000 mensen verstoken van passende dagbesteding via de Wet langdurige zorg. Voor veel mensen is in de praktijk geen vervoer beschikbaar naar school of werk, bijvoorbeeld omdat reisroutes over de gemeente- of regiogrens grote problemen opleveren. Kortom, het huidige vervoerssysteem en de bezuinigingen maken participeren eerder moeilijker dan makkelijker.

Klantvriendelijker

Er moet snel verbetering komen in het doelgroepenvervoer. Het kan veel effectiever, klantvriendelijker en eenvoudiger.
De Tweede Kamer praat op 16 februari over het doelgroepenvervoer. Ieder(in), de Oogvereniging en ANBO vragen in brief aan de Kamer de volgende verbeteringen:

  • voorkom administratief gedoe: bied één passende vervoersvoorziening aan;
  • mensen moeten inbreng kunnen leveren bij aanbestedingen van het vervoer;
  • voldoende geld voor vervoer naar passende dagbesteding.
    ‚Äã

Meer over Vervoer (u gaat naar Thema’s)
Terug naar Home

Downloads:

1116_17-0242_Brief_AO_doelgroepenvervoer_17-02.pdf – PDF (297 KB)
1117_17-0242_Brief_AO_doelgroepenvervoer_17-02.docx – docx (334 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over